2019. január 27., vasárnap

A dezinformálás öl
1999. április 4.

A Nyilvánosság Klub szolidaritását fejezi ki a Jugoszláviában dolgozó bel- és külföldi újságírókkal, akik a lehetőségekhez képest megpróbálják szabadon és függetlenül végezni munkájukat.
A balkáni háború új szakaszának kirobbanása óta a belgrádi kormány különleges sajtórendészeti intézkedésekkel szűkíti a már eddig is korlátozott nyilvánosságot. A második világháború befejezése óta Európában példátlan méretű etnikai tisztogatást az irányított sajtó, a propaganda és a szándékos félretájékoztatás is kíséri. Akár ellenőrizhetetlen híresztelések, akár az állami híradás megtévesztése formájában. A dezinformáció civilek életébe kerülhet -, Koszovó esetében ezrek halnak meg végső soron a tárgyilagos tájékoztatás hiánya miatt is. Jugoszlávia civil lakosságának és a nemzetközi közvéleménynek egyaránt szüksége van a tudósítók zavartalan munkájára. Ezért is súlyos veszteségnek tartjuk az egyetlen független belgrádi rádióadó, a B-92 betiltását, vezetője, Veran Matic rendőrhatósági meghurcolását, valamint azt, hogy Koszovó egyetlen megmaradt albán nyelvű hetilapjának főszerkesztőjét menekülésre kényszerítették. Kiutasították Jugoszláviából azokat az újságírókat, akik NATO országok állampolgárai. A milicisták hivatalos akkreditációval rendelkező tudósítókat - köztük a TV2 magyar munkatársát is - brutálisan bántalmaztak.
Ezek a kivételes rendszabályok megakadályozzák, hogy a helyszíni tudósítók tapasztalatai alapján a háborúval szembeni kritikus vélemények is megjelenjenek a tömegkommunikációban. A független sajtó tényközlései nélkül lehetetlen elfogulatlan képet kialakítani a háborús felek harci cselekményeiről és a civil lakósságra leselkedő veszedelmekről. A Nyilvánosság Klub meggyőződése szerint a fegyveres konfliktus logikája nem kerekedhet felül az értelem logikáján.
Felhívással fordulunk minden jóérzésű emberhez. Tiltakozzon az információ jugoszláv állami monopolizálása ellen, emelje fel szavát a sajtó- és a véleményszabadság nemzetközi szerződésekben biztosított jogainak gyakorlásáért!
Felkérünk minden racionálisan gondolkodó embert, juttassa el véleményét a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság budapesti Nagykövetségére (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 92/b.) levélben, táviratban, faxon (405-1031).

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete