2019. január 27., vasárnap

A hamis tájékoztatás se valódi hadicélpont
1999. április 24.

Lenin kijelentette: "számunkra legfontosabb a film". Göbbels azzal kérkedett: a rádiót a nácik "sokkal hamarabb állították a háború szolgálatába, mint Szovjet-oroszországban". Milosevics televíziója a film és a rádió egyesítésével keletkezett pártállami propagandacsúcsszerv volt ugyan, a Nyilvánosság Klub mégsem hagyhatja szó nélkül a belgrádi televízió lebombázásának hírét.
Tíz műsorkészítő halála együttérzésre indítja a Klubot. Korántsem vagyunk meggyőződve arról, hogy aki az állami tévénél (riporterként, vágóként, operatőrként, portásként stb.) dolgozott, okvetlenül azonosult az etnikai tisztogatással, (ahogy a háború többi civil áldozatának politikai meggyőződése is sokféle lehetett). Ha hazug is, ha torz is, a tájékoztatás egyik forrása a tömegpropaganda. Még ha éppenséggel a legkritikusabban kezelendő forrása is. De akkor, amikor a független sajtó munkatársait száműzik a hadszíntérről, nem marad más elemzési tárgy, mint a hivatalos propaganda, s erre Jugoszlávia lakói ugyanúgy rá vannak szorulva, mint a nyugati közvélemény sajtóelemzői. Kizárólag populista nézőpontból tűnhet úgy, mintha a belgrádi tévé minden egyes adását egyöntetűen magáévá tenné a szerb társadalom. Csupán nagyhatalmi látószögből látszik úgy, mintha Jugoszlávia állampolgárai birkanyájként kullognának Milosevics televíziója után.
Az I. és a II. világháború történelmi feldolgozása arra int, hogy a propaganda-gépezetben is akadnak ún. "szabotőrök". E század szociológiai tapasztalata pedig figyelmeztet: a propaganda bumeráng-effektusa is kedvezően hat vissza a társadalom ép ítélőképességére. A lelkiismereti szabadság megengedi minden demokratikusan gondolkodó ember számára, hogy maga döntsön: a NATO hadi-tervek vagy a Szerbia kollektív bűnösségéről kialakított nézetek engednek-e meg több vagy kevesebb kritikát. A fizikailag megsemmisítő háborúnak csupán mellékes következménye az ítélőerő lerombolása. Sok a vitális és nyitott kérdés. A Nyilvánosság Klub is egyedül abban bizonyos, hogy a kritikai mérlegeléshez szükséges válasz nem érkezhet lézerirányítású bombával.

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete