2019. január 27., vasárnap

A hatpárti tárgyalások nyilvánosságáról
1991. április 29.

Napokon belül eldőlhet: vállalkozik-e a hat parlamenti párt arra, hogy - a képviselt demokrácia általános szabályait részben félretéve - tárgyalásokat kezdjen alapvető fontosságú társadalmi, gazdasági kérdésekről.
A tárgyalássorozat jelentőségére tekintettel elengedhetetlennek tartjuk, hogy a megbeszélésekre a parlamenti szokásoknak megfelelő nyilvánosság előtt kerüljön sor. Lehetővé kell tenni, hogy a sajtó, a rádió és a tévé munkatársai helyszíni tudósításokat készíthessenek mind az esetleges szakértői tanácskozásokról, mind a felsőszintű tárgyalásokról - miként az Országgyűlés bizottsági, illetve plenáris üléseiről szokás. Ezen túlmenően a tárgyalások szószerinti jegyzőkönyvét, s az ezzel kapcsolatos okmányokat - ugyanúgy, mint a parlament üléseinek dokumentumait - hiteles helyen, az Országgyűlési Könyvtár és a megyei könyvtárak szabad polcain hozzáférhetővé kell tenni minden érdeklődő számára. A hatpárti tárgyalások nem kabinet-ülések. Semmi nem indokolja az utólagos szóvivői tájékoztatást.
E követelmények fontosságát a két évvel ezelőtti nemzeti háromszög-tárgyalások tanulságai igazolják. A Nyilvánosság Klub 1989 augusztusi nyilatkozata az akkor zárt ajtók mögött folyó tárgyalások nyilvánosságát sürgette. Jóllehet, a politikai egyeztető fórum közép- és felsőszintű tanácskozásai 1989 augusztusától végül is a nyilvánosság előtt folytatódtak, az előzmények, illetve a bizottsági megbeszélések jegyzőkönyvei mindmáig hozzáférhetetlenek.
Érthetetlen volna, ha a kardinális jelentőségű kérdésekben közmegegyezésre törekvő demokratikus pártok most követni akarnák a titkos egyezkedés rosszemlékű hagyományait, amit 1989 kora nyarán állítólag kizárólag az akkori hatalom nyomására fogadtak el.

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete