2019. január 27., vasárnap

A közmédiát sújtó kormányintézkedésekről
1999. február 6.

A kormánypártoknak nem elég a médiatörvény számukra is biztosított panaszjoga és a kuratóriumokba való közvetlen jelölés lehetősége. A közmédiumok teljes kisajátítására törnek. A sajtószabadság állami beavatkozással történő korlátozására utoljára Németh Miklós (még egypárti) kormánya tett a maihoz hasonló léptékű kísérletet 1990 januárjában, amikor is Nemeskürty István irányításával mindenható kuratóriumot nevezett ki az MTV élére.
Súlyos állami beavatkozásnak tekinthető, hogy
- a jobboldali pártok alkotmány- és törvénysértő módon kétharmados többségbe tömörülnek az MR, az MTI és a Duna Televízió kuratóriumaiban;
- a kancelláriaminiszter a parlament kulturális bizottsága alá rendelné az MTV felügyeletét - és szintúgy ignorálva a médiatörvényt - tárgyalásokat folytat az MTV megbízott elnökével, mintha kettejüknek törvényes alkudozási lehetőségük volna a közszolgálati televízió adósságállománya és a kormány műsorigénye közti különbözet feloldására;
- a kormányzópártok és a Miniszterelnöki Hivatal által szorongatott megbízott MTV-elnöknek már annyi civil kurázsija sem marad, hogy az FKgP elnökét az ORTT panaszbizottságához küldje, amikor Torgyán József beavatkozik az MTV hírműsorainak szerkesztési szabadságába és pártérdekű személyzeti politikát kezdeményez a közszolgálati hírműsoroknál.
A mind gyakoribbá váló kormány-intervenció ténye arra a feltevésre indítja a Nyilvánosság Klubot, hogy megfontolt politikai szándék késlelteti immáron jó fél éve az MTV kuratóriumi elnökségének megalakulását, jóllehet ilyen kivételes állapotra mindössze 30 napot engedélyez a törvény.
A súlyos kormányintervenciók két következtetést vonnak maguk után. A pártoknak vissza kell térniük a 37/1992-es alkotmánybírósági határozat előírásaihoz. Eszerint a médiatörvény módosításának változatlanul az állam és a sajtó közti távolság növelése a célja. Nem másért, mint hogy a pártatlan tájékoztatás és a közönség mind közelebb kerülhessen egymáshoz.

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete