2019. január 27., vasárnap

A kuratórium nyilatkozata
1990. április 4.


A Nyilvánosság Klub szóban forgó írását olyan közlésnek tekintettük, amelyhez - miként más cikkeinkhez is - bárki észrevételt fűzhet, amellyel bárki vitatkozhat. Ezt budapesti kiadásunkban külön jeleztük is. Annál is inkább, mert a közlés ismét csak nem azt jelentette, hogy az elemzés minden vizsgálati módszerét és következtetését megkérdőjelezhetetlennek tartottuk volna.
Vitairat azonban ez idáig nem érkezett szerkesztőségünkhöz, csak a fenti nyilatkozat. Azt tettük most közzé. (A szerk.)
A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete