2019. január 27., vasárnap

A méltatlanságról
1992. december 27.

Mostanra, 1992 decemberére immár oda jutottunk, hogy ismét fenyegető közelségbe került Magyarországon a cenzúra. A kormánykoalíció ugyanis - nyilván az egyre közeledő választásokra készülődve - azért, hogy végleg bekebelezze a Magyar Rádiót és a Magyar Televíziót, eddigi törvény- és alkotmányellenes lépéseit újabbal toldotta meg. A költségvetési úton történő zsarolás, a nyilvánvalóan politikai indítékú büntetőeljárások kezdeményezése, a tévé elnökével szembeni, minden jogi alapot nélkülöző fegyelmi procedúra után legújabban kétségbe vonják a szólás- és véleménynyilvánítás mindenkit megillető jogát is. Hankiss Elemér egy külföldi előadásában kifejtette véleményét a közszolgálati televízió kormánybefolyásának veszélyeiről a posztkommunista államokban. Az igazságügy-miniszter most ezért is felelősségre kívánja vonni, azzal az ürüggyel, hogy közalkalmazotthoz méltatlanul viselkedett. Meggyőződésünk szerint, még ha közalkalmazott volna is a tévé elnöke, akkor sem tilthatná meg neki senki, hogy a demokrácia alapkérdéseiről szabadon nyilatkozzon.
Az előző rendszer azért sem lehetett legitim, mert hatalmi eszközökkel korlátozta a véleménynyilvánítást. Az is közismert, hogy a szólás- és véleményszabadság jogának mind szélesebb körű gyakorlása jelentősen előmozdította a bomlási folyamatot. A korábbi állampárt utolsó kísérlete hatalma maradékának megmentésére az MTV-t felügyelő kuratórium intézményesítése volt az 1990-es választásokat közvetlenül megelőzően. Akkor ebben partnerre lelt a reménybeli választási szövetséges MDF-ben. A választások során az MDF-nek sikerült megszabadulnia a kommunista párt utódaitól, viszont magáévá tette annak módszereit. Másfél évvel az újabb választások előtt reményeit ismét a legnagyobb hatású elektronikus médiumok kormány alá rendeléséhez fűzi. Ezt most megtetézi azzal, hogy lábbal tiporja az egyik legbecsesebb emberi jogot, a kifejezés szabadságát. Innen csak egy lépés a cenzúra bevezetése.
Diktatórikus eszközökkel csak diktatúrákban érhet célt a hatalom. Jogállamban az effajta próbálkozások bumeráng hatásúak. A demokratikus államok közösségében nem a kormányok bírálata, hanem az ezt korlátozó kormányok szalonképtelenek.
A Nyilvánosság Klub - amely 1988-ban azzal a céllal jött létre, hogy szóvá tegye a sajtó- és véleményszabadság sérelmét - ismét felemeli szavát a békés átmenetet veszélyeztető méltatlan kormányzati akciókkal szemben.

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete