2019. január 27., vasárnap

A MÚOSZ megújításának szükségességéről
1988. november 29.Az újságírók egy csoportjának kezdeményezésére, 1989 januárjára összehívták a Magyar Újságírók Országos Szövetségének előre hozott közgyűlését. A sajtó, a rádió és a televízió több mint 700 munkatársa írta alá a felhívásban megfogalmazott követelést. Ezek szerint, a MÚOSZ alapszabályának, etikai kódexének, szervezetének és vezetésének radikális megújítása nélkül, a szövetség nem töltheti be az Európához felzárkózni kívánó Magyarország átalakításában reá háruló politikai, szakmai és érdekvédelmi szerepet.
Ügyvivő testületünk támogatja a tömegkommunikációban dolgozók saját szervezetei tényleges birtokbavételére irányuló elhatározását. Szükségesnek tartja azt is leszögezni, hogy a nyilvánossághoz kapcsolódó politikai döntések hosszú időn át alapvetően korlátozták a sajtó cselekvési szabadságát, s így magának a politikának a mozgásterét is. A tájékoztatás a társadalmi lét [sajátos] válságágazatává vált. E helyzet romboló következményeit a Magyar Újságírók Országos Szövetségének vezetése is észlelte, és a folyamatok megállításáért, a nyilvánosság terének bővítéséért érdemlegesen semmit sem tett. Ügyvivő testületünk ezért hangsúlyozza, hogy a mindenkori hatalmi törekvéseknek kontrollt, tagságának valódi védelmet jelentő képviselet nélkül nincs igazi esélye a szuverén gondolkodású, politikai és közéleti felelősségével legfőképp a társadalomnak elszámolni tartozó szerepvállalásnak.
Magának a MÚOSZ-nak az átalakítását azonban a szövetségi tagság kizárólagos belügyének tekintjük. Megengedhetetlen minden külső nyomás, bármely területről, apparátustól érkező beavatkozás, amely az önálló szerveződés jogának elvét és gyakorlatát megsérti. Nincs helyük tehát az egyközpontú berendezkedés logikájából fakadó, s a legutóbbi időkig alkalmazott fensőbbségi módszereknek, praktikáknak sem. Nem ismétlődhet meg például a szövetség legújabb közgyűlésének mozzanata, amellyel a szavazási előírásokat tudatosan megsértették, a küldötteket kijátszották, az akkori pártirányítókat feltétel nélkül kiszolgáló vezetés elfogadtatása érdekében.
A Nyilvánosság Klub - éppen a még csak terebélyesedő nyilvánosság védelmében - szolidaritását, együttműködését kínálja azoknak, akik közírói, társadalmi tájékoztatási tevékenységükhöz maguk uralta, önálló szervezeti hátteret kívánnak megteremteni.

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete