2019. január 27., vasárnap

A Nyilvánosság Klub állásfoglalása a sajtómonopóliumok ellen
1995. január 18.

A Hírlapkiadóhoz tartozó lapok küszöbönálló privatizálása, a rádiós és tévés frekvenciák jelenleg is tartó szétosztása, a lapterjesztés várható privatizációja természetszerűleg veti fel a sajtó és kommunikációs monopóliumok kialakulásának veszélyét.
Ez nem pusztán azért aggasztó, mert egy-egy kézben túlzott gazdasági hatalom összpontosulna, hanem azért, mert a nyomtatott és az elektronikus sajtó területén minden monopólium egyszersmind a vélemények feletti túlzott uralmat is jelentheti.
A médiamonopóliumok kialakulásának megakadályozása elsősorban a törvényhozás feladata. Annak kell tisztáznia a médiatulajdonlás alapelveit és kereteit akkor is, ha erre a közeljövőben megszületendő médiatörvény bizonyára tartalmaz speciális szabályokat.
A tömegkommunikáció működésében természetesen a piaci mechanizmusoknak kell érvényesülnie - mert a piaci szereplők versenye biztosíthatja a kiegyensúlyozott, plurális informálódást. A pluralizmusnak ez az elve kívánja meg, a vélemény-monopóliumok kialakulásának megakadályozása követeli meg a médiatulajdon szabályozását.
Mindez a közvéleményre is tartozik, hiszen az elektronikus és nyomtatott sajtó fogyasztóinak nem mindegy, milyen szélességben és mélységben juthat hozzá az információhoz.
A Nyilvánosság Klub feltétlenül szükségesnek tartja, hogy a törvényhozás garantálja a véleménymonopóliumok kialakulásának megakadályozását.

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete