2019. január 27., vasárnap

A Nyilvánosság Klub felhívása
1994. április 01.

Az utasítás, amivel a Magyar Rádió sztrájkbizottságát megkísérlik adminisztratívan felszámolni; a fegyelmi intézkedés, amellyel a Független Rádiós Szakszervezet és a Közalkalmazotti Tanács választott elnökeinek tevékenységét törvénytelenül megakadályozzák, nem jelent mást, mint a demokrácia egyik alapjoga ellen indított támadás kiterjesztését a többi alapjogra. Tegnap a sztrájk jogát példátlanul megsértették.
Hogy a kormányzat a szólás- és véleményszabadság korlátozása után most az egyesületi, szakszervezeti szervezkedési és a sztrájkjogot is hatalmi szóval megtagadja, arra utal, hogy nemcsak a nagyhatású elektronikus sajtó központi irányításával - cenzúrával - készülődik a választásra, de kísérletet tesz a civil társadalom önvédelmi szervezeteinek megbénítására is. Információkat, véleményeket elhallgatni és a szakszervezeti, érdekvédelmi intézményeket elnémítani, egy és ugyanaz a megfélemlítési kampány. A demokratikus szabadságjogok azonban nem választhatóak el egymástól. Ha nincs szervezkedési szabadság, megszűnik a párbeszéd lehetősége a társadalom tagjai között.
A Nyilvánosság Klub felhívással fordul valamennyi szakmai szervezethez, egyesülethez, kamarához, a civil társadalom minden szervezett tagjához. Kéri, hogy április 7-én, a rádiós sztrájkbizottság méltóságteljes demonstrációja napján hívják össze vezetőségeiket. Demonstrálják, hogy saját szervezetük úgy nem engedi csorbítani az egyesületi jogot, ahogy a rádiósok védelmezik a sajtó szabadságát. Kéri mindazokat az állampolgárokat, akik hisznek a demokrácia alapintézményeiben, hogy aznap tűzzék ki a rádiósokkal való szolidaritás kék szalagját; egyetértésük kifejezéseként küldjenek levelet, táviratot a rádió sztrájkbizottságának. Kéri a nyomtatott sajtó szerkesztőit, ismét tegyék ki - a 129 rádiós elbocsájtásakor már használt - cenzúra emblémát. Kéri a szakszervezeteket, vegyék fontolóra, hogy mi a méltóságteljes és hatásos ellenlépés.

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete