2019. január 27., vasárnap

A Nyilvánosság Klub véleménye változatlan…
1995. április 8.


A kormány illetéktelenül avatkozik bele a Magyar Televízió és a Magyar Távirati Iroda életébe azokkal a nyilatkozataival, amelyekben ezer televíziós és több száz újságíró elbocsátását kezdeményezi. Írott malaszt a nemzeti tájékoztatási intézmények függetlenségére korábban adott minden garancia, ha a kormány dönti el, hogy mikor és hány munkatárs felesleges a tájékoztatási intézményeknél.
A politizáló közvélemény tisztán emlékszik az ellenzéki MSZP és az ellenzéki SZDSZ állásfoglalásaira, amelyekben harcolt a közszolgálati eszközök védelméért, felhívta a társadalom figyelmét az előző kormánynak arra a törekvésére, hogy egy 1974-ben született és véletlenül hatályban maradt minisztertanácsi határozat segítségével kívánt beleavatkozni az MR és az MTV életébe, veszélyeztetve ezzel a tájékoztatás szabadságát.
AZ MSZP-SZDSZ koalíció nevében elhangzó kijelentések a létszámcsökkentésről - az Alkotmánybíróság által azóta alkotmányellenesnek ítélt - 1974-es határozattal is ellentétesek, azzal sem védhetőek.
A legtöbb és az egyetlen, amit a televízióért, a rádióért, a pártatlan tájékoztatásért tehet a kormány, hogy a parlament elé terjeszti a médiatörvényt.

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete