2019. január 27., vasárnap

A sajtótörvény tervezetéről
1991. április 5.


A Nyilvánosság Klub a sajtószabadság legfőbb biztosítékának a cenzúra alkotmányos tilalmát tartja. Ugyanakkor negyven év központi sajtóirányítása után átmenetileg indokolható egy kódex, mindenekelőtt az állami beavatkozások és monopóliumok korlátok közé szorítására.
A kormány tervezete azonban nem az államhatalom korlátozását, hanem a sajtó megregulázását célozza, hasonlóan az 1986-os sajtótörvényhez. Ezért véleményünk szerint a törvényjavaslat jelenlegi formájában elfogadhatatlan.
Elfogadhatatlan,
- hogy a kormány a sajtótörvény kapcsán úgy kívánja módosítani az Alkotmányt, hogy az ezentúl nem garantálja a sajtószabadság nélkülözhetetlen elemét, a terjesztés szabadságát, noha az már az 1848-as sajtótörvényben is szerepelt;
- hogy épp a fenti változtatás nyomán az ügyésznek joga lenne - az 1986-os szabályozással szinte szó szerint megegyezően - bírói ítélet nélkül felfüggeszteni sajtótermék terjesztését, akár a legkisebb jogsértés gyanúja alapján is, fenntartva ezzel az utólagos cenzúra lehetőségét;
- hogy a tervezet a sajtóvétségért a szerzőn kívül - ugyanúgy, mint az 1986-os törvényben - a szerkesztőség más tagjait is felelőssé kívánja tenni ahelyett, hogy inkább az 1914-es liberális sajtótörvény megoldását követné, amely alapvetően a szerzőre hárította a felelősséget;
- hogy a személyhez fűződő jogok sajtóközleményben történt megsértése esetén büntető jellegű átalány-kárpótlást kívánnak érvényesíteni a sajtóval szemben, ami idegen a polgári jogtól.
A sajtószabadság - mint a legtöbb szabadságjog - természetesen nem korlátlan. Azt azonban megengedhetetlennek tartjuk, hogy a törvény fenntartja a sajtószabadság több indokolatlan korlátját. E törvénytervezet elfogadásánál még az is jobban szolgálná a sajtószabadság ügyét, ha a Parlament egyszerűen hatályon kívül helyezné az 1986-os sajtótörvényt, és meghagyná pusztán a jelenlegi alkotmányos előírást, mely szerint a "Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát".

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete