2019. január 27., vasárnap

A tömegkommunikációra nehezedő politikai nyomásról (A MÚOSZ és a Nyilvánosság Klub állásfoglalása)
1990. január 20.


Hatvan nappal az első szabad választás előtt az a veszély fenyegeti az új Magyar Köztársaság választópolgárait, hogy áldozatává válnak a tömegkommunikációra nehezedő politikai nyomásnak. A kormány kapkodó intézkedéseinek, a nyilvánosságban előnyt élvező és hátrányt szenvedő pártok kötélhúzásainak következtében az a társadalmi hisztéria kerülhet ki győztesen, amely a választók ítélőképességét akkor is megzavarja, ha a kedvezőtlenre fordult helyzet felelőseit külön-külön nem a politikai zűrzavarkeltés indítéka vezette.
Minthogy napjainkban elsősorban a Rádió és a Televízió formája a közvéleményt, a nemzeti tájékoztatási eszközöket felügyelő bizottságot és a televízió újonnan kinevezett elnökségének összetételét a kulisszák mögül érkező politikai üzenetként értelmezheti a közönség. A kinevezések és lemondások váratlan sorozata nemcsak lehetetlenné teszi a tárgyilagos megkülönböztetést, hogy mi az, ami szakmailag és etikailag indokolt, és mi az, ami csupán a döntések halogatásának az eredménye, de a választási küzdelmet beviszi a tájékoztatási eszközök falai közé. Így könnyen előállhat az a helyzet, hogy a választási harc a pártok és a tömegkommunikációs intézmények között zajlik le ahelyett, hogy a rádió és a televízió fórumain a választópolgárok összeismerkedhetnének a jövendő Magyarország politikai erőivel.
Ezzel egyidőben mind a MUOSZ, mind pedig a Nyilvánosság Klub azonnali intézkedést vár a Parlamenttől a megyei lapok helyzetének rendezésére. A sokmillió vidéki lakos választásokra való felkészítését veszélyezteti az a múlt heti MSZP elnökségi döntés, amelyet a megyei kiadók kaptak kézhez, s mely szerint a naponta 1 millió 250 ezer példányban megjelenő megyei lapokat az MSZP továbbra is kizárólagos tulajdonának tekinti. Emlékeztetünk arra, hogy az Országgyűlés kulturális bizottsága is egyetértett a szakma azon állásfoglalásával, mely szerint már a választásokig is nemzeti tájékoztatási eszközként kell kezelni a megyei lapokat, mert ezek monopolhelyzetet megközelítő módon uralják a fővároson kívüli Magyarország írásos tájékoztatását.
A MUOSZ és a Nyilvánosság Klub támogatja a választási etikai kódex azonnali megalkotását. Szükségesnek tartja, hogy a választási kódexet mind a pártok, mind a sajtó egésze - beleértve a kereskedelmi jellegű tájékoztatási eszközöket is - tekintse magára nézve kötelezőnek.
Elengedhetetlen az is, hogy a tömegtájékoztatási eszközök intenzíven foglalkozzanak a többpártrendszerre, a parlamenti demokráciára, a választások technikájára vonatkozó ismeretek pártatlan közvetítésével. A pártoknak és a nyilvánosság szakmai szervezeteinek közös érdeke, hogy a március 25-i választáson minden polgár szabadon kifejezhesse akaratát az ország jövőjéről.
A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete