2019. január 28., hétfő

A választások tisztaságáért – kampánycsend idején is!
2010. október 3-án, a kampánycsend napján

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete megütközéssel vette tudomásul, hogy a választások tisztasága felett őrködni hivatott Országos Választási Bizottság (OVB) és Legfelsőbb Bíróság (LB) jóváhagyta a Jobbik "cigánybűnözős" politikai hirdetését. Ezek a döntések súlyosan sértik a választások tisztaságát, ezért ellene a kampánycsend idején is szükségesnek tartjuk fellépni, és arra kérjük a tisztességes választásokat hozzánk hasonlóan fontosnak tartó médiumokat, hogy vállalva a kampánycsendsértés jóval kisebb "bűnét", közvetítsék tiltakozásunkat.
Nehéz eldönteni, mi a rosszabb a demokratikus választások szempontjából, ha az OVB és az LB nem tud különbséget tenni a véleményszabadság határai és a jóhiszemű kampány között, vagy az, ha pontosan ismerik ezt a különbséget, mégsem tiltják a rasszista hirdetést. A Jobbik kampányszövegével kapcsolatban ugyanis nem az a kérdés, hogy beleütközik-e a véleménynyilvánítás büntetőjogi korlátaiba (amit egy izgatási eljárás keretében kellene megítélni), hanem hogy nem sérti-e a cigány jelöltek és jelölő szervezetek esélyegyenlőségét, és megfelel-e a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elveinek. E két elv feletti őrködés lenne az OVB és az LB legfontosabb feladata, és éppen ezt nem teljesítették cinikus döntésükkel.
A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete
Vasárnapi Hírek: 2010. október 3-án - egyetértve a Nyilvánosság Klubbal - megsértjük a kampánycsendet.