2019. január 28., hétfő

Adatvédelem felsőfokon
2005. március 3.

Péterfalvi Attila adatvédelmi ombudsman hivatali ügyintézési eljárását alapulvéve, a Nyilvánosság Klub kezdeményezi a Parlamentnél - soronkívüli tárgysorozatbavétellel - az államigazgatási eljárásról szóló 1957. évi IV. tv. módosítását aképpen, hogy ezentúl minden államigazgatási szerv köteles a hozzá bármely ügyféltől, bármely ügyben érkező ügyiratot, iktatás nélkül azonnal megsemmisíteni. Ezzel a módosítással - az egyéb egyelőre felmérhetetlen előnyökkel együtt - lerövidülne minden ügyintézési határidő, csökkenthető lenne a közalkalmazottak és köztisztviselők száma, bére, a hivatalok rezsije, s javulna a költségvetés egyensúlya is. Meggondolandó továbbá a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet egyidejű módosítása is, amellyel a beérkező iratok azonnali megsemmisítését a bíróságokra nézve is kötelezővé lehetne tenni.
A fentiek szerint indokolt jogszabálymódosítások hiányában ugyanis, az adatvédelmi ombudsman által az országos nyilvánosság előtt - a Political Capital által hozzá személyesen leadott ügyirattal - tegnap végrehajtott performance felveti a

- rongálás - Btk. 324. §
- garázdaság - Btk. 271. §
- visszaélés okirattal - Btk. 277. §
- lopás - Btk. 316.§
- sikkasztás - Btk. 317. §
- hűtlen kezelés - Btk. 319. §
- hanyag kezelés - Btk. 320. § elkövetésének alaptalan gyanúját.
A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete