2019. január 27., vasárnap

Állásfoglalás a "nemzeti háromszög" tárgyalások nyilvánosságáról
1989. augusztus 9.

A nemzeti háromszög tárgyalások az ország sorsáról, jövőjéről folynak. Titkosságuk azonban kikezdheti a tárgyalófelek iránti bizalmat, kétessé teheti a legtisztább szándékokat. A feleknek tudatában kell lenniük, hogy a társadalom támogatását aligha bírhatja tartósan egy olyan politikai és gazdasági egyeztető fórum, amely tárgyalás-taktikai okokra hivatkozva kirekeszti a közvéleményt a szakértői tárgyalásokról.
A nemzeti háromszögnek az 1989. június 21-én kötött politikai megállapodás következtében lehetősége van meghatároznia a parlamenti munka kereteit: befolyásolhatja a törvényhozás menetét, egyezséget köthet az alkotmányos jogszabályok szövegtervezetéről. Éppen ezért megengedhetetlen, hogy az ország házában folytatott politikai egyeztető fórum tárgyalásainak ne legyen legalább ugyanolyan nyilvánossága, mint amilyen 1988 ősze óta a képviselőházi tanácskozásoké. Meggyőződésünk szerint haladéktalanul lehetővé kell tenni, hogy a sajtó munkatársai a nemzeti háromszög alsó és középszintű tárgyalásain jelen lehessenek és onnan tudósíthassanak -, ahogy az a parlamenti bizottsági üléseken szokás. A felsőszintű tárgyalásokat pedig - a parlament plenáris üléséhez hasonlóan - a közvélemény színe előtt kell megtartani. Ezért feltétlenül szükséges, hogy e megbeszéléseket mind a Magyar Rádió, mind a Magyar Televízió egyenes adásban közvetítse. Ezen túlmenően valamennyi tárgyalás szószerinti jegyzőkönyvét, az ezzel kapcsolatos okmányokat - ugyanúgy mint az Országgyűlés plenáris ülésének dokumentumait - hiteles helyen, az Országgyűlési Könyvtár és a megyei könyvtárak szabad polcain hozzáférhetővé kell tenni minden érdeklődő számára. Ahogy ezt a parlamenti bizottsági ülések jegyzőkönyveivel is tenni kellene.
A Nyilvánosság Klub Országos Egyesület ügyvivő testülete