2019. január 27., vasárnap

Az adatvédelmi biztoshoz
1999. szeptember 21.

1999. szeptember 21.
Majtényi László Úrnak,
az Országgyűlés adatvédelmi biztosának
A Nyilvánosság Klub országos egyesület azzal a kéréssel fordul az adatvédelmi biztoshoz, hogy állapítsa meg: nem sérti-e az adatvédelmi törvény rendelkezéseit az az eljárás, amelynek eredményeképpen közpénzekből finanszírozott társadalomtudományi és piackutatások eredményeit bizonyos közintézmények titkosan kezelik. Példaként említjük a közszolgálati médiumok nézettségére, hallgatottságára vonatkozó adatok kezelését, és a Miniszterelnöki Hivatal megbízásából különböző cégek (TÁRKI, GALLUP) által végzett közvéleménykutatások és elemzések eredményeinek kezelését.
Nemcsak azért problematikus az a tény, hogy ezek az adatok, kutatási eredmények nem nyilvánosak, mert "előállításukhoz" közpénzeket használtak fel, hanem azért is, mert ily módon lehetőség nyílik arra, hogy az adatok részleges közlésével, félreinterpretálásával, esetleg meghamisításával félretájékoztassák, manipulálják a közvéleményt.
Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszak során például az egyes televíziós csatornák nézettségével kapcsolatban számos, nyilvánvalóan manipulatív, egymásnak is teljesen ellentmondó reklámcélú publikáció jelenik meg a különböző sajtótermékekben, fontosnak tartanánk annak megvizsgálását is, hogy miképpen lehetne elejét venni az adatokkal történő reklámcélú manipulálásnak. Tekintettel arra, hogy ezeket az adatokat az állampolgárok közreműködésével gyűjtik össze, és az ő véleményükről adnak tájékoztatást, megfontolandónak tartjuk annak mérlegelését is, hogy az adatok nyilvánosságát akkor is garantálni kellene, ha a kutatást nem közpénzből finanszírozták.
Tisztelettel:

Vásárhelyi Mária és Kenedi János
ügyvivők