2019. január 27., vasárnap

Az adatvédelmi biztoshoz
1999, szeptember 27.

1999, szeptember 27.
Dr. Majtényi László úrnak
az Országgyűlés adatvédelmi biztosa
Tisztelt Majtényi Úr!
A Nyilvánosság Klub Országos Egyesület ügyvivői testülete nevében ezúton kérem, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 27.§-ának (1) bekezdése alapján vizsgálja ki azt a jogsérelmet, amely egyesületünket érte közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban. Az egyesület nevében 1999. szeptember 1-én Dr. Stumpf Istvánhoz, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterhez címzett levélben az Avtv. 19.§ (3) bekezdésére hivatkozva kértük, tegye lehetővé számunkra, hogy megismerhessük az Orbán-kormány egyes ülésein résztvett kormánytagok névsorát, mint a kormány kezelésében lévő közérdekű adatot. Kérelmünknek a címzett mindezidáig nem tett eleget, és a kérelem megtagadásáról sem értesítette egyesületünket.
Tisztelettel:

Kenedi János
ügyvivő