2019. január 28., hétfő

Az Alkotmánybíróság packázásai
2003, november 19.

A Nyilvánosság Klub ügyvivői testülete 1999. november 4-én beadvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz, melyben kérte a szexuális szolgáltatások hirdetésének az úgynevezett maffiatörvény által bevezetett tilalma alkotmányossági felülvizsgálatát. A taláros testület négy évig semmit sem tett az ügyben, ami önmagában még nem rendkívüli esemény. Most azonban az előadó bíró - feltehetően négy esztendő után elolvasva az indítványt - konstatálta, hogy a Klub által kifogásolt jogszabály időközben megváltozott. Több mint két és fél évvel ezelőtt. Gyorsan ügyintézést mímelt és mindjárt két, azonos szövegű végzésben is kérte az indítványozót: 30 napon belül nyilatkozna arról, fenntartja-e még a kifogásait. Persze ha figyelmesen elolvasta volna az indítványt, maga is megállapíthatta volna, hogy a módosítás nem érintette a kifogásokat. De ne legyünk telhetetlenek, négy év után legalább elkezdődött az ügy intézése, és ez is valami.
Kenedi János
Dr. Erdei Árpád alkotmánybíró részére
a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága
Tisztelt Alkotmánybíró Úr!
2003. november 4-én kelt, 794/B/1999/3. számú, címemre két példányban is eljuttatott végzésére válaszolva a Nyilvánosság Klub országos egyesület ügyvivői testülete nevében tájékoztatom, hogy indítványunkat változatlan formában fenntartjuk, és kérjük annak mielőbbi elbírálását.
Szeretném megjegyezni, felháborítónak tartjuk, hogy több mint négy évvel az indítvány benyújtását követően ez még nem történt meg, és két évre és nyolc hónapra volt szüksége ahhoz is, hogy egy időközben bekövetkezett - az indítványban foglalt érvelést egyébként nyilvánvalóan nem érintő - jogszabály-módosítás nyomán 30 napon belül tájékoztatást kérjen indítványunk esetleges visszavonásáról vagy módosításáról.
Üdvözlettel:

Kenedi János
ügyvivő