2019. január 27., vasárnap

Az ÉS-ügyről
1989. január 23.1989. január 11-én, az Írószövetség választmányának ülésén bejelentették: hetilapját visszakapja a szövetség. A jelenlévőket fölkérték: jelöljenek személyt az Élet és Irodalom főszerkesztőjének.
Hogy az írók ismét birtokolhatják a szervezetüktől elvett hetilapot, hogy vezető testületük saját kebelén belül dönthet a lap felelős szerkesztőjéről, jóérzéssel kellene hogy eltöltsön minden demokratikusan gondolkodó embert, aki nélkülözhetetlennek tartja a szakmai szervezetek önállóságát és azok jogát a független sajtóhoz. Csakhogy a kilátásba helyezett intézkedés azokat elégíti ki, akik érdekeltek az antidemokratikus közállapotok fönntartásában és megrökönyödésre készteti azokat, akik küzdenek a demokratikus játékszabályok betartásáért. Az Írószövetség választmánya ugyanis már akkor illetékesnek tekintette magát a lap személyi kérdéseiről rendezett szavazásban, amikor még vissza sem vonták a jelenlegi főszerkesztő kinevezését. A sajtóirányítás ugyanazon szervei sugallották a testület vezetőségének, hogy máris rendelkezhet a lappal, amelyek az Írószövetség 1986. évi közgyűlése után az Élet és Irodalmat használták fel az önállósuló szervezet demoralizálására.
Az ügy új, a módszer régi. 40 éve hol elcsatolják az írók szervezetétől a lapot, hol visszaszolgáltatják neki, mindig attól a politikai akarattól függően, mi szolgálja célszerűbben az írótársadalom megosztását. Az 1945 februárjában alakult Magyar Írók Szabad Szervezetét ezért szervezték át szovjet mintájú Írószövetséggé, mely már a koalíció éveiben diszkriminálta az írók egy részét, hát még azután, hogy 1950 novemberétől kéthetenként megjelent lapja a nyilvánosságból is kizárta a legtöbb irodalmi irányzat képviselőjét. Az Irodalmi Újság és az Írószövetség 1956-ban fölszabadította magát a pártközpont és a kulturális minisztérium függelmi helyzetéből, de amikor a közös cselekvésben összeforrott írótársadalom Gond és Hitvallás c. kiáltványa megjelent, a Forradalmi Munkás Paraszt Kormány 1957 tavaszán rendeletileg feloszlatta az Írószövetséget, lapjaival egyetemben. Helyére fölállította az Irodalmi Tanácsot , amely a betiltott szövetség megkerülésével kibocsátotta az Élet és Irodalmat. 1959 szeptemberére letörték az Írószövetség ellenállását és a kollaboráns hetilapot egyesítették a pacifikált szövetséggel. 1963-ban azonban - nyilvánosságra sem hozott - PB-határozat vetett véget az Írószövetség és az Élet és Irodalom együttélésének. Azóta az írók olykor a szövetség, máskor a hetilap körül próbálnak érvényt szerezni autonóm jogaiknak, ám törekvéseiket mindenkor keresztezi a megosztásukra irányuló politikai manőver.
Ahogy ez 1989 januárjában is történik, immáron nem ideológiai tisztogatás hevületével, nem párt- és kormányhatározat segítségével, inkább a lapgazdák önállóságáról hirdetett szólamokkal. A szabadság retorikájával kísérve, a sajtó birtokosai épp úgy árulják a lapok tulajdonjogát a pártközpont és a Művelődési Minisztérium folyosóin, ahogy "holt lelkek"-ként veszik a szerkesztőket, elnököket, főtitkárokat. Fű alatti híresztelésből értesültek az Élet és Irodalom munkatársai, hogy menniük kell a szerkesztőségből: kinek a párt napilapjához helyettes főszerkesztőnek, kinek más folyóirathoz, kinek nyugdíjba, kinek az utcára. Szétzavart emberek előtt ez négy irány, valójában egy út, amelyen a sajtóirányítás fölbomlasztja a szerkesztőségi kollektíva szolidaritását. Ez hát az egyetlen út, amelyen a sajtóirányítás rendületlenül tör előre új Mozgó Világ- és Tiszatáj-ügyek felé, hogy aztán azokat elsimítva még újabb ügyekkel kösse magához a lapokat és gazdáikat. A kultúrpolitika és az Írószövetség készülő kiegyezésének egyaránt áldozata az egyesületi és a szerkesztőségi önállóság, mert az írótársadalom szervezetét és újságját ugyanaz a kaján csel vitte háborúságba, amelyik a csúfondáros békét most meghirdeti.
Álljuk útját ennek a módszernek!

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete