2019. január 27., vasárnap

Az ORTT a sajtószabadság ellen
2000. október 19.

Az 1996-ban az Országgyűlés által kétharmados többséggel elfogadott médiatörvény az Országos Rádió és Televízió Testület legfontosabb feladatát a sajtószabadság alkotmányos elveinek védelmébe jelöli meg, Az 1996-ban létrejött testület azonban, eredeti hivatását semmibe véve, tevékenységének kezdete óta nem egy kísérletet tett a szólás- és sajtószabadság érvényesülésének korlátozására, a médiapiac szereplőinek megfélemlítésére. Az elmúlt héten nyilvánosságra került döntése, amelyet a belügyminiszter kabinetfőnökének kezdeményezésére hozott, a korábbiaknál is súlyosabb alkotmányossági és törvényességi kifogásokra ad okot. A médiatestület az RTL Klub televíziós csatornát egy általa sugárzott interjúért azonnali hatállyal, fellebbezési lehetőséget sem biztosítva, műsorsugárzásának ötperces felfüggesztésével kívánta szankcionálni. A médiatestület ezzel a döntésével súlyosan megsértette saját eljárási szabályait, mivel egyrészt a panaszt formai okok miatt, az ügy érdemi tárgyalása nélkül el kellett volna utasítania, másrészt a panasz megalapozottságának elbírálása nem tartozik a testület kompetenciájába. Ennél azonban lényegesen súlyosabb aggályokat vet fel, hogy az ORTT-nek semmiféle törvényi felhatalmazása nincsen arra, hogy alkotmányossági, illetve személyiségi jogi kérdésekben állást foglaljon és ezek általa vélelmezett megsértését szankcionálja. Ilyen ügyekben ugyanis kizárólag a független magyar bíróságok járhatnak el. Ráadásul az ORTT egy olyan tanúval készített interjú kapcsán marasztalta el az RTL Klubot, akinek vallomását maga az Országgyűlés hozta nyilvánosságra, annak ellenére, hogy az adatvédelmi biztos előzetesen úgy foglalt állást, hogy a vallomás nyilvánosságra hozása sérti az adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseit. Különösen aggasztónak tartjuk, hogy miközben az ORTT egy ilyen, nyilvánvalóan a kompetenciáján kívül eső ügyben, akár törvényt sértve is hajlandó fellépni, addig olyan esetekben, amikor egy-egy műsorszolgáltató valóban durván és rendszeresen megsérti a médiatörvény rendelkezéseit vagy műsorával nemzeti vagy etnikai kisebbségek ellen uszít, gyűlöletet kelt, még egyetlenegyszer sem emelte fel a szavát. Az ORTT-nek ez a lépése újabb kísérlet a sajtószabadság drasztikus korlátozására.

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete