2019. január 27., vasárnap

Beadvány az adatvédelmi biztoshoz
1997. január 6.

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete, 1995 augusztusában, Majtényi László adatvédelmi biztoshoz fordult, annak előmozdítása végett, hogy Karsai László és Molnár Judit kutatási eredménye, az izraeli Yad Vashem egyetemhez kerülhessen. Több beadvány eredményeképpen, az adatvédelmi ombudsman eredményesen lépett fel a kérdés megoldásáért: a Magyar Köztársaság és Izrael állam adatvédelmi szerződést kötött, amely lehetővé tette Karsai László és Molnár Judit munkájának eredményességét.
***************
ADATVÉDELMI BIZTOS
1054 Budapest, Tüköry u. 3.
1387 Budapest, Pf. 40.
Tel/fax: 269-3537
33/A/1995-29
Tisztelt Kenedi úr!
Szíves tájékoztatására mellékelten megküldöm a Dr. Karsai László és kutatótársai - a náci korszak zsidóüldözéseivel kapcsolatos, személyes adatokat tartalmazó iratok mikrofilmre vételével és a jeruzsálemi Yad Vashem Archívumba továbbításával kapcsolatos - beadványai tárgyában folytatott adatvédelmi biztosi vizsgálatot lezáró ajánlást [33/A/1995].
Amint az az ajánlás terjedelméből, részletességéből és az elemzett érvek és alternatívák széles skálájából is kitűnhet, a panaszosok által feltett kérdések olyan szerteágazó problémákat vetnek fel, melyek többségére az ebben a tekintetben korántsem kielégítő hatályos magyar törvényi szabályozás alapján általános megoldást adni nem lehet.
Mindazonáltal ajánlásomban e speciális esetre nézve is igyekeztem kijelölni azokat a határokat a versengő alkotmányos jogok egymást korlátozó érvényesülését illetően, melyek a gyakorlatban megvalósítható megoldást nyújtanak a kutatások folytatására és az érintettek információs önrendelkezésének biztosítására egyaránt.
Budapest, 1997. január 6.
Üdvözlettel
Dr. Majtényi László