2019. január 28., hétfő

Cenzúrát!
2010. december 1.

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete követeli a tételes cenzúra bevezetését! A médiahatóság felállítása után a kormány ne álljon meg félúton!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andrassew Iván folyamodványai a Médiahatósághoz és a "cenzúrahivatal" válasza


2011. január 1. szombat
Sajtóőrszem kérése Szalai Annamáriától

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Médiatanács
Szalai Annamária Elnökasszony
Magyar Köztársaság
Tisztelt Elnökasszony!
Tekintettel arra, hogy a Magyar Köztársaság elnöke minden óvó figyelmeztetés ellenére aláírta az új médiatörvényt, és az azonnal hatályba is lépett, olyan helyzet keletkezett, amely a jogbiztonságot veszélyezteti. Ez abból adódik, hogy a médiahatóság büntethet, de nem tudjuk pontosan, hogy miért, hiszen a törvény nem sorolja föl tételesen, hogy milyen cselekedetért milyen megtorlás jár. Ennek az a következménye, hogy az újságíró nem tudja a munkáját végezni, hiszen egyetlen mondata is elég ahhoz, hogy a lapja, rádiója, televíziója vagy éppen internetes portálja olyan büntetést kapjon, amely lehetetlenné teszi a további működést. Sőt, amennyiben nem tud fizetni, akár börtönbe is kerülhet, hiszen Magyarországon a pénzbüntetések elzárásra válthatók.
Az állam nem tarthatja jogbizonytalanságban a polgárait - különös tekintettel arra, ha azzal a személyi szabadságot, az elemi vagyonbiztonságot, családok puszta létét, közösségek megélhetését veszélyezteti.
Ezért hivatalosan kérem, sőt fölszólítom, hogy huszonnégy órán belül jelöljön ki egy olyan szakembert, aki személyesen, teljes felelősséggel és fölhatalmazással vizsgálja meg minden írásomat, mielőtt azokat szerkesztőimnek elküldöm, és azonnal figyelmeztet, ha olyasmit írok le, ami miatt meg fognak büntetni. Az ilyen személyt hagyományosan cenzornak hívjuk, modern demokráciában nemigen lelhető. De tekintettel arra, hogy a Magyar Köztársaság éppen az új médiatörvény életbelépésével - például a megengedhetetlen jogbizonytalanság miatt - elvesztette demokratikus jellegét, kérem kijelölését. Ha a törvénygyártás közben Önök nem voltak szégyellősek, vállalják a törvény következményeit is! Jószándékom kifejezéseképpen nem bánom, ha a szakembert médiafelügyelőnek nevezzük. De lehet akár médiaőr, vagy személyes sajtóőrszem is.
Tudom, hogy a határidő rövidnek tűnik, de figyelembe kell venni, hogy január harmadikán jelennek meg az első lapok, amelyeket január másodikán szerkesztünk. A fölém rendelt őrszakember kiválasztásakor szíveskedjék figyelembe venni, hogy olyan emberre van szükség, aki nem csak a joghoz és az újságíráshoz ért, hanem állandóan elérhető - adott esetben éjszaka is -, és alkalmas arra, hogy harminc percen belül érvényes döntést hozzon. Sajnos az újságírás így működik: bármelyik pillanatban, bármilyen határidővel érkezhetnek megrendelések, amelyeket azonnal teljesíteni kell. (De talán a fél órás reagálási határidő belefér ebbe a rendszerbe.)
Tekintettel arra, hogy Elnökasszony személyes elérhetőségét nem találtam, kénytelen vagyok jelen kérésemet elküldeni Buda Dóra szóvivőnek, Berényi Diána sajtóreferensnek és Dr. Boros Márta tartalomfelügyeleti főosztályvezetőnek. (Az utóbbi főosztály neve és léte számomra fölöttébb reménykeltő.) Mindaddig, amíg nem kapok hivatalos választ, minden egyes írásomat nekik postázom - beleértve az általam szerkesztett publicisztika rovatban megjelenésre váró írásokat is. Erre bíztatom majd minden kollégámat. Remélem, sok százan fordulnak majd a Médiatanácshoz ugyanilyen kéréssel. Feltételezem, hogy a harmincmilliárdos költségvetésből tudják teljesíteni kéréseinket.
Amennyiben nem jelzik vissza, hogy az írások törvényt sértenek, azokat közlöm. (Itt jegyzem meg előre, hogy ha kapok kinevezett sajtóőrt, és ő szankciókkal fenyeget, akkor is megjelennek majd a kifogásolt írások - természetesen az interneten, külföldi szervereken. Ezt csak azért jelzem előre, hogy senki ne értsen félre: nem együttműködést ajánlok a hatalomnak. Csupán a jogbizonytalanság megszüntetését követelem. Munkámra nézve a Magyar Köztársaság Alkotmányát tartom követendőnek: "Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.")
Sajnálom, ha gondot és munkát okozok, de a jelenlegi jogállapotok között nem tehetek mást.
Kihasználva az alkalmat boldog új esztendőt kívánok Elnökasszonynak éppúgy, mint a Médiatanács minden tiszségviselőjének és munkatársának. Csak azért, mert Önök elindították a Második Magyar Médiaháborút, még nem kell keseregnünk és szomorkodnunk. Sőt, örvendezzünk, hiszen van remény arra, hogy a háború végén Magyarország megtisztulva, egy demokratikus jogállamként épüljön újjá. Vannak játszmák, amelyeket úgy látszik, minden rossz előjel és észérv dacára le kell játszanunk. Ilyen a magyar sors.
Tisztelettel
Andrassew Iván
hírlapíró, műsorvezető, rovatvezető, blogger
 
2011. január 2. vasárnap
Sürgős sajtóőrszemi vizsgálat kérése

Tisztelt Szalai Annamária, Buda Dóra, Berényi Diána és Boros Márta!
Önök - mint a Médiatanács illetékesei - a tegnapi tiszteletteljes levelemet, amelyben hírlapírói és szerkesztői munkámhoz a jogállamban megengedhetetlen jogbizonytalanság és a sajtóban szokásos munkarend miatt sürgősséggel sajtóőrszem - régi kifejezéssel: cenzor - kijelölését kértem, válaszra sem méltatták. Bízva abban, hogy megértik a médiatörvény szelleméből Önökre háruló felelősséget, és azt, hogy teljes jogbizonytalanságban, brutális fenyegetettségben lehetetlen újságot írni, bátorkodom elküldeni a Népszava publicisztika rovatában 2011 január harmadikára megjelenésre tervezett írásokat. A szerkesztőségi munkarendre figyelemmel kérem, hogy 13:30 percig szíveskedjenek nyilatkozni arról, hogy
Németh Péter: Szabad világ(ot)
Vajda Péter: Pult alatt
Gréczy Zsolt: A jogállam halálára
Kasza László: Helyünk Európában
című írása miatt számíthatunk-e büntetésre. Amennyiben a jelzett határidőig nem válaszolnak, úgy tekintem, hogy az írások nem sértik a törvényt, és egy esetleges jogvitában erre fogok hivatkozni a bíróság előtt.
Tisztelettel
Andrassew Iván
publicisztika rovatvezető, Népszava
 
Médiahatósági válasz

Tisztelt Andrassew Iván úr!
Tájékoztatom, hogy levelében foglalt kérésének a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa nem tud eleget tenni. Az Alkotmány 61. §-a, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) értelmében a hatóság megjelenés előtt előzetes vizsgálatot nem folytathat, kizárólag a már közzétett médiatartalom képezheti vizsgálata tárgyát. Ugyanakkor arról is tájékoztatom, hogy az Ön által elküldött cikkeket a hatóság megjelenésüket követően sem vizsgálhatja, mert az Mttv. 216. § (4) bekezdése alapján sajtótermék kiadójával szemben hatósági eljárás csak 2011. július 1. után, ezen időpontot követően elkövetett jogsértés miatt indítható.
Budapest, 2011. január 3.
Üdvözlettel:
dr. Boros Márta
főosztályvezető
 
Dr Boros Márta úrasszonynak
Médiatanács Tartalomfelügyeleti Főosztály
főosztályvezető
Tisztelt dr Boros Márta!
Először is nagy tisztelettel köszönöm, hogy válaszolt megkeresésemre.
A levelében foglaltakat tudomásul veszem, azzal a megjegyzéssel, hogy ügyes ez a július elsejei határidő - a magyar EU elnökség vége -, de legalább lesz időnk nemzetközi összefogással kikényszeríttetni a törvény eltörlését. Bár, ami azt illeti, reméljük, hogy ezt fél éven belül az alkotmánybíróság is megteszi.
Amúgy fölháborítónak tartom, ha - a törvény megmaradása esetén - július elseje után nem kaphatunk előzetes cenzorálást, hiszen mindaddig, amíg Önök fölöttébb homályos kritériumok szerint bármilyen ürüggyel, kiszámíthatatlan büntetési tételekkel büntethetnek minket, ránk nézve igen hátrányos jogbizonytalanságban élünk és dolgozunk.
Természetesen ebben az esetben is meg fogjuk találni a módját, hogy Önöket előzetes véleményezésre kényszerítsük. Például úgy, hogy egy arra kijelölt magyarországi bejegyzésű internetes oldalon, a papírújságban való megjelenés előtt megjelentetjük a közlésre szánt írásokat, majd nagy tisztelettel gyanúsító bejelentéssel illetjük magunkat.
Lesz még sok ötletem. De reménykedjünk abban, hogy az Alkotmánybíróság - legalább időlegesen - berekeszti a második magyar médiaháborút, és ez alkalmat ad arra is, hogy az Európában szokásos módon előzetes tárgyalásokkal, egyeztetésekkel egy Európában is elfogadható törvény szülessen.
Tisztelettel
Andrassew Iván