2019. január 27., vasárnap

Egy arculcsapásra
1990. október 3.

Megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy Hanák Katalin szociológust bőrszíjjal megverték. A brigantik, akik a lakásába behatoltak, így vettek elégtételt férje, Hanák Péter előadásáért, amely a Nyilvánosság Klub szeptember 22-i konferenciáján hangzott el és a Népszabadság múlt szombati számában is megjelent. Nem pusztán szolidaritásunkról kívánjuk biztosítani a - zsidózó és unokái életét fenyegető telefonokkal is - megalázott asszonyt. Hanem újfent hitet teszünk azok mellett a liberális és demokratikus értékek mellett, amelyek a szakmai rendezvény tárgyát képezték, minthogy azokat az eszméket kívánta arcul csapni a támadó.
Nézeteket azonban hiába próbálnak megvesszőzni. Gondolatokkal gondolatokat, érvekkel érveket lehet szembehelyezni. Legalábbis annak a civilizációnak a játékszabályai szerint, amelyik a polgári nyilvánosság létezése óta a szabadság technikáinak fejlesztésén fáradozik, újra és újra beleütközve az ököljogba. Az ütközések olykor katasztrófákhoz vezethetnek, s Hanák Péter előadását éppen az a humanista meggyőződés hatotta át, hogy a brutális konfrontációk elkerülhetők. Sőt megelőzhetők, ha a történelem lomtárából nem veszik elő azokat a csúsztatási technikákat, amelyek segítségével a magyar szabadság ügye szembeállítható a magyar nemzet ügyével. Ám "a mi házi vitáinkban az a sajátosság - mondotta az előadó -, hogy a katasztrófákért nem a tettesek, hanem az áldozatok vagy az örökösök a felelősek". E sajátosság kimondásának percében, a Hagyomány és jövőkép előadója a Bölcsészkaron, nem tudhatta még, hogy a privát környezetét veszélyezteti a bizonyító eljárással, de tudta - és tudta a konferencia többi (történész, filozófus, esztéta, közgazdász) előadója, hozzászólója és a hallgatóság -, hogy ha a magyar közgondolkodásból kirekesztődik a demokratikus és liberális tradíciók egész sora, ismét fölülkerekedik a politikai vandalizmus. Habár a Nyilvánosság Klub azért rendezte legutóbbi vitáját, hogy fórumhoz segítse a szellemi élet épségén őrködőket - akár illetéktelenül is tájékoztatnia kell mindenkit: addig közbiztonság sincs, amíg az írástudók nem képesek szélsőséges gondolataikon uralkodni. Az ultranacionalista és ókonzervatív nézetekkel ugyanis nem az a baj, hogy tudományosan meghaladottak, hanem hogy szétzilálják a civilizált együttélés szabályait, fölbontják az univerzális normákat.
A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete