2019. január 27., vasárnap

Egy médiumpaktum csak a pártok érdekeit szolgálja
1992. október 24.


A múlt év őszén a Nyilvánosság Klub állásfoglalást tett közzé 
A nyilvánosság védelmében címmel. Felhívásunkat akkor ezerháromszáz polgár támogatta aláírásával. A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete most ismét kötelességének érzi, hogy felhívja a figyelmet: a sajtószabadság kiteljesedését újabb, ugyancsak pártpolitikai indíttatású veszélyek fenyegetik.
Az elmúlt egy év az alkotmány szerint kétharmados parlamenti szavazattöbbséget igénylő >médiumtörvény< fölötti elmérgesedett és eredménytelen parlamenti viták jegyében telt, amit végigkísért a kormánypártok szélsőségesei által a médiumelnökök és a köztársasági elnök ellen gerjesztett folyamatos hadjárat, és betetőzött Csurka István MDF alelnök ultraradikális támadása. Érzékelhető, hogy a történtek mind a politikai szereplők, mind az érintett intézmények dolgozói, mind a közvélemény pszichikai kifáradásához vezettek. Ennek következtében a rádió és televízió körül kialakult politikai feszültségek bármi módon, akár az elvek feladása árán történő oldásának, a szélsőséges politikai irányzatok közös kiszorításának igénye került előtérbe, miközben a politikai pragmatizmus oltárán - áldozattá válhatnak a sajtószabadság alapvető követelményei.
Ezt a veszélyérzetet a legutóbbi hetek több eseménye táplálja:
- Az ellenzéki pártok feladták másfél éve következetesen képviselni látszott álláspontjukat, amely szerint a társadalom elsődleges érdeke a médiumtörvény megalkotása, a közszolgálati tömegkommunikációs eszközök vezetőinek kinevezése pedig csak az intézmények pártatlanságát garantáló törvényi biztosítékok megszületése után következhet. Ma már a törvényhozás és a személyi kérdések egyidejűségéről beszélnek.
- Az ellenzéki pártok nem tiltakoztak a kormány azon lépése ellen, amellyel megszegte az általa másokkal (pl. Tilos rádió) szemben érvényesített frekvenciamoratóriumot és a költségvetés terhére - parlamenti jóváhagyás nélkül - életre hívta a Hungária Televíziót.
- Október 19-én a parlamenti pártok két-két delegáltjának részvételével ad hoc bizottság alakult, hogy a rádió és televízió vezetésével és működésével kapcsolatos legfontosabb vitatott kérdésekben a nyilvánosság kirekesztésével találjon konszenzusos megoldást.
A színfalak mögötti tárgyalások eredményeként egy olyan, kizárólag a mai parlamenti pártok rövid távú érdekeit szolgáló megegyezés született, amelynek egyetlen célja, hogy e pártok a soron következő választási időszakra az elektronikus tájékoztatási eszközökben befolyáshoz jussanak, elsikkadhat viszont a társadalom számos más - például új politikai szerveződésekhez kapcsolódó, illetve kulturális, vagy egyéb -, a nyilvánosságban ugyancsak joggal megjelenni kívánó érdeke.
Nincs kizárva ugyanis, hogy
- ha a pártok a titkos alku során megegyeznek a rádió- és tévécsatornák egymás közötti felosztásáról, akkor már közömbössé válik számukra, hogy az állampolgári jogon történő rádió- és tévéalapítás jogi garanciáit megteremtsék,
- ha a tárgyalások középpontjába a médiumelnökök személyének kiválasztása kerül, akkor a médiumtörvényt e kiválasztott személyek "testére" szabják, nem pedig tartósan működő elvek mentén alakítják ki,
- ha a pártok pártrádiók és -tévék létrehozásában kötnek kompromisszumot, a Magyar Rádió és a Magyar Televízió végérvényesen elveszti közszolgáltató funkcióját.
A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete tisztában van azzal, hogy a "médiumhelyzet" mai, függő állapotának további tartós fennmaradása rendkívül káros: törvény hiányában a kormány tetszése szerint értelmezheti a frekvenciamoratóriumot, a médiumelnökök jogai és kötelességei körülhatárolatlanok, a közszolgálati adásokkal szemben támasztható követelmények tisztázatlanok. Meggyőződésünk azonban, hogy a sajtószabadságot sem egy, sem több párt nem sajátíthatja ki, ezt pedig csakis egy olyan médiatörvény minél előbbi megalkotása akadályozhatja meg, amely a társadalmi nyilvánosságot az aktuálisan létező pártérdekek közvetítőjénél jóval többnek: az egyik legfontosabb állampolgári szabadságjognak tekinti.

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete