2019. január 27., vasárnap

Európába - nyilvánosság nélkül?
1996. augusztus 27.

Az Európai Unió kérdőívére adott válaszok megküldésével lezárul a csatlakozás egyik legfontosabb szakasza - jelentette ki nemrégiben az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. Az esemény minden kétséget kizáró jelentőségéhez képest különösen abszurd és elfogadhatatlan, hogy a kormány ezt a fontos dokumentumot úgy titkolja a legérintettebbek, a magyar társadalom tagjai elől, mintha nem is a fejlett európai demokráciák demokratikus szervezetébe való belépést készítené elő. A miniszterelnök azt állította, a válaszok nyolcvan százaléka adatokat, tényeket tartalmaz, a fennmaradó húsz százalék pedig a kormányzati szándékokat vázolja, így kiváltképpen érthetetlen, hogy - a tényleges államtitkok legszűkebben értelmezett körén kívül - a kormány miféle ismeretektől kívánja elzárni a hazai nyilvánosságot. A szaktárcák által tartott sajtótájékoztatók nem helyettesíthetik a dokumentum szabad értékelését.
A kormánykoalíció az EU-kérdőív megválaszolásának teljes felelősségét magára vette - közölték az ellenzéki pártok képviselői, amikor kiderült, a hivatalos válaszokat a kidolgozás közben nem, csupán kész állapotukban tekinthetik meg. A nagy horderejű dokumentum teljes nyilvánosságáért azonban már nem szólamlanak föl ők sem, amióta - titoktartási fogadalom mellett - mégis hozzáférhetnek a válaszokhoz. Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz és ennek perdöntő előkészítő fázisa azonban közügy, nem pedig a politikai elit belügye. A széles körű tájékoztatásnak egyébként anyagi akadálya sem lehet: 1996-ban az Európai Unió PHARE-segélyprogramja közel 700 ezer ECU-vel támogatja a magyar kormány EU-val kapcsolatos "kommunikációs stratégiáját". Az EU-kérdőívre adott válaszok alapján alakítják majd ki Brüsszelben azt az állásfoglalást, amely tükrözni fogja az unió döntéshozóinak véleményét Magyarország integrációérettségéről - hangsúlyozta a külügyminiszter a parlamentnek ez év áprilisában beterjesztett jelentésében. Ugyanerről véleményt alkotni a magyar lakosságnak is jogában áll.

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete