2019. január 28., hétfő

Felemás döntés a médiatörvényről
2007. január 24.

A Nyilvánosság Klub az Alkotmánybíróság határozatáról
Tíz év sem volt elegendő az Alkotmánybíróságnak (AB) ahhoz, hogy állást foglaljon: összeegyeztethető-e az alaptörvénnyel, hogy az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) és a közszolgálati műsorszolgáltatók kuratóriumi elnökségeinek tagjait a parlamenti pártok jelölik. Az ezzel kapcsolatos törvényi előírás ellen 1997-ben emelt kifogást a Nyilvánosság Klub.
Az indítvány értelmében a médiatörvény rendelkezése ellentétes az AB 1992-es határozatával, mely szerint sem a kormány, sem a parlamenti pártok nem gyakorolhatnak meghatározó befolyást a közszolgálati rádióban és televízióban a műsorok tartalmára. Az AB napokban közzétett határozatában ezekre a tíz éve felvetett kérdésekre továbbra sem ad választ, és ezzel maga is hozzájárul a közszolgálati média csődjéhez és az ORTT átpolitizáltságához.
A testület legutóbbi határozata alkotmányellenesnek minősíti ugyanakkor a médiatörvénynek azt a rendelkezését, melynek értelmében az ORTT a Panaszbizottság jogszabálynak nem minősülő ügyrendjében határozza meg egyes panaszok elbírálási szabályait. Kérdés viszont, hogy e nyilvánvalóan formailag alkotmánysértő helyzetet miért tartja fenn a testület még június 30-ig, a megsemmisítés időpontjáig.
A tájékoztatás kiegyensúlyozottságáról megfogalmazott alkotmányos követelményben az AB kompromisszumos álláspontra jutott: azt "a műsor jellegétől függően az egyes műsorszámon belül, illetve a műsorszámok összességében kell vizsgálni". Ezzel az AB nem minősítette alaptörvénybe ütközőnek azt, hogy a Panaszbizottság a kiegyensúlyozottság érvényesülését nem ritkán egyetlen műsorszámon belül vizsgálja, ami a Nyilvánosság Klub szerint lehetővé teheti a műsorok szerkesztésébe történő beleszólást. Ugyanakkor a testület megfogalmazta azt a követelményt, hogy ha a műsor jellege úgy kívánja, akkor a ki-egyensúlyozottság megítélésénél az egész műsorfolyamot kell figyelembe venni.
A Nyilvánosság Klub mindezek fényében azt kérdi, kell-e újabb tíz év ahhoz, hogy az Alkotmánybíróság megválaszolja, alkotmányosak-e a médiatestületek.
A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------