2019. január 27., vasárnap

Felhívás a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumához
1997. március 24.

Felszólítjuk önöket, éljenek az önökre ruházott jogokkal, és állítsák meg az MTV Rt. teljes anyagi és erkölcsi szétzüllesztését, a közszolgálati feladatok megvalósításának ellehetetlenítését.
Az MTV Rt. elnökének eddigi eredménytelensége a kuratórium tagjainak felelősségét is felveti.
1. Mi az oka annak, hogy mind a mai napig nincs pénzügyi és gazdálkodási terve az MTV Rt.-nek 1997-re? (Médiatörvény 66. § (2) e).)
2. Mi az oka annak, hogy az rt. elnöke minden következmény nélkül elmulaszthatta a médiatörvény 71. § c) pontja által előírt, a közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzat jóváhagyásra történő előterjesztését? A nyilvánosságnak joga megtudni, hogy kik azok a kurátorok, akik ennek szankcionálását akadályozzák.
3. Mi az oka annak, hogy az rt. elnöke minden következmény nélkül elmulaszthatta a médiatörvény 71. § d) pontja által előírt Archiválási Szabályzat jóváhagyásra történő előterjesztését?
4. Mi az oka annak, hogy az rt. elnöke minden következmény nélkül elmulaszthatta a médiatörvény 71. § b) pontja által előírt új Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítását? A nyilvánosságnak joga megtudni, hogy kik azok a kurátorok, akik ennek szankcionálását akadályozzák.
5. Mi az oka annak, hogy a Kuratórium, illetve az Elnökség nem vizsgáltatta felül a folyamatosan zajló új MTV Rt.-s vezetői kinevezések és pályázatok hatását az rt. gazdálkodására? A nyilvánosságnak joga megtudni, hogy kik azok a kurátorok, akik felelősséget viselnek a Média törvény 144. § (3) bekezdésének i megsértéséért.
6. Mi az oka annak, hogy a Kuratórium tagjai és Titkársága egyéves működése alatt csak asszisztált az MTV Rt. elnökének eddigi működéséhez, a pénzügyi és szakmai csődhelyzet kialakulásához? A nyilvánosságnak joga megtudni, hogy kik azok a kurátorok, akik ezen állapot kialakulásában az elnököt szavazatukkal feltétel nélkül támogatták.
7. Mi az oka annak, hogy a kuratórium - ismerve az MTV Rt. gazdasági helyzetét -, nem rendelt el soron kívüli vizsgálatot a felügyelőbizottság és a kinevezett könyvvizsgáló bevonásával a kialakult pénzügyi és szervezeti káosz okairól és a személyi felelősség megállapítására.
Megítélésűnk szerint Peták Istvánnak a törvény által lehetővé tett visszahívása és a Kuratórium, illetve az Elnökség felelősségének megállapítása felettébb indokolt.

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete