2019. január 27., vasárnap

Felhívás a nyomtatott sajtóhoz
1994. március 5.

A Nyilvánosság Klub - mely maga is az új magyar köztársasággal együtt született sajtószabadság egyik szakmai szervezete -, felhívással fordul a nyomtatott sajtó szerkesztőségeihez.
A napilapok, a hetilapok és a folyóiratok azon munkatársaitól kérünk legközelebbi számukban egy tenyérnyi üres lapfelületet, akik az elektronikus sajtóban dolgozó kollegáikkal egyetemben küzdötték ki a tájékoztatás és véleményformálás jogát, ami nélkül alkotmányos demokráciában nincs tiszta választás. A szavazóknak tudniuk kell, hogy a hatalom rátenyerelt az elektronikus sajtóra, a Magyar Rádióból elbocsájtott munkatársaknak pedig érezniük kell kollégáik teljes szakmai szolidaritását.
A mai naptól május 8-ig a nyomtatott sajtóra közszolgálati feladatok teljesítésének felelőssége is hárul. Nem telhet el nap, amelyen a közönség elfeledheti, hogy
- az MDF vezette kormánykoalíció egymilliárd forint költségvetési támogatás zárolásával zsarolta a Magyar Televíziót;
- az MDF vezette kormánykoalíció erőszakolta át a Parlamenten, hogy az MR és az MTV költségvetését kebelezze be a kormány, miáltal a felügyelet is az övé lett;
- az MDF vezette kormánykoalíció rendelte el azt a "racionalizálásnak" elkeresztelt politikai tisztogatást, amilyen nagyságrendű elbocsájtást az MSZMP Ideiglenes Intézőbizottsága kezdeményezett utoljára 1956. november 24-én, "A sajtó és a rádió megerősítése" címén;
- az MDF kormányzat hagyta jóvá azt az SZMSZ-t, amely "legalizálta" a helyettes rádióalelnök immáron diktátori hatalmát.
Ezért hát senkit nem téveszthet meg a kormánypolitikusok mosolyhadjárata. Szemforgató módon úgy tesznek, mintha nekik se tetszene egy és más a két tömegtájékoztatási intézménynél. Amikor az volt a céljuk, hogy a számukra kényelmetlen két elnököt eltávolítsák, még tudták, hogy a kinevezési törvényhez kell nyúlni.
Ma, amikor a két közszolgálati intézmény élén álló két ámokfutót kellene megfékezni, széttárják a kezüket és az intézmények függetlenségére hivatkoznak.

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete