2019. január 27., vasárnap

Indítvány az adatvédelmi biztoshoz
1997. augusztus 11.

Dr. Majtényi László úrnak
az Országgyűlés adatvédelmi biztosának
Budapest
Tisztelt Majtényi Úr!
A Nyilvánosság Klub országos egyesület ügyvivői testülete a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 27. §-a által biztosított jogával élve indítványozza annak megvizsgálását, vajon a Miniszterelnöki Hivatal által a közbeszerzési törvény alapján fordítási és tolmácsolási munkák elvégzésére kiírt pályázaton győztes cégek munkatársaitól - akik nem állnak munkaviszonyban a Miniszterelnöki Hivatallal - jogszerűen kéri-e a nemzetbiztonsági törvényben szereplő C típusú kérdőív kitöltését.
A Zöldek Környezetvédő, Ipari és Szolgáltató Kft. (1016 Budapest, Berényi utca 9.) - amelynek néhány munkatársa a Nyilvánosság Klub közbenjárását kérte - 1996 harmadik negyedévében megnyerte a Miniszterelnöki Hivatal által fordítási és tolmácsolási munkákra kiírt pályázatot. Ezt követően a hivatal humánpolitikai osztálya a kft vezetése révén kérte, hogy a pályázatban szereplő tolmácsok és fordítók egyéb adatok szolgáltatása mellett töltsék ki a nemzetbiztonsági törvényben szereplő "biztonsági kérdőívet fontos és bizalmas munkakör betöltésére jelölt, illetve ilyen munkakört betöltők biztonsági ellenőrzésére", mert csak ebben az esetben tudják foglalkoztatni a tolmácsokat és a fordítókat. A Miniszterelnöki Hivatalnak ez a véleményünk szerint törvénysértő gyakorlata értelemszerűen arra kényszeríti a pályázó cégek vezetőit, hogy olyan fordítókat és tolmácsokat alkalmazzanak, akik alávetik magukat a kérdőív kitöltésének, ami nyilvánvalóan súlyosan korlátozza az érintettek személyes adatainak védelméhez fűződő alkotmányos jogát. Megítélésünk szerint a Miniszterelnöki Hivatalnak és más központi közigazgatási szerveknek - amelyek tudomásunk szerint hasonló gyakorlatot folytatnak - csak a velük munkaviszonyban álló tolmácsok és fordítók esetében lenne joga a nemzetbiztonsági vizsgálatot megkövetelni.
Kérjük Adatvédelmi Biztos Urat, vizsgálja meg a konkrét ügyet, és ennek alapján alakítsa ki álláspontját a Miniszterelnöki Hivatal által folytatott gyakorlat törvényességéről.
Megkülönböztetett tisztelettel:
A Nyilvánosság Klub ügyvivői testülete nevében

Kenedi János