2019. január 28., hétfő

Kiáltvány az alkotmányos és emberi jogokat biztosító médiatörvényért
2010. december 28.

A Magyar Köztársaság Elnökéhez, Országgyűléséhez, Kormányához és valamennyi honfitársunkhoz
Mi, alulírottak, a magyarországi médiatartalmak előállítói és befogadói, nem értünk egyet a 2010. december 21-én elfogadott médiatörvény szellemiségével. Alkotmányos és emberi jogaink biztosítása érdekében követeljük
1/ a véleménynyilvánítás szabadságának biztosítását,
2/ a szakmai szervezetek bevonását a médiaszabályozás folyamatába,
3/ politikailag független médiatanács megválasztását és a médiahatóság elnökének legfeljebb négy évre történő kinevezését,
4/ a szakma által delegált ellenőrző hatóság (Felügyelő Bizottság) és szakmai képviselet biztosítását,
5/ a kilátásba helyezett bírságok ésszerűsítését, a médiatanács által hozott döntések felülvizsgálati és fellebbezési lehetőségét a bíróságon, valamint a döntést megelőző végrehajthatóság eltörlését,
6/ az írott és elektronikus sajtó kivonását a törvény hatálya alól; a lineáris elektronikus média függetlenségét; az online, az írott és az audiovizuális sajtó, valamint a földi és online terjesztésű műsorsugárzás megkülönböztetését,
7/ a különböző közszolgálati hírszerkesztőségek függetlenségét. (A nemzeti hírügynökség mint kizárólagos hírgyár léte veszélyezteti a különböző közszolgálati médiatípusok közötti különbségeket, a szerkesztői szabadságot és vele az objektív tájékozódáshoz való jogot.)
Ennek alapján kérjük, hogy az Országgyűlés vonja vissza a 2010. december 21-én elfogadott médiatörvényt, valamint helyezze hatályon kívül a hozzá kapcsolódó, 2010. évi CLXIII. tv. 2. § VIII/B Fejezetét, és a kormány kezdeményezze egy új törvény létrejöttét a fenti szempontok mindegyikének figyelembevételével.
Követeléseinket a törvények kihirdetését megelőzően kérjük teljesíteni. Amennyiben követeléseink nem teljesülnek, véleményünknek további akciók által kívánunk hangot adni.
Közreadja a Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete