2019. január 28., hétfő

Kovács Zoltán Főszerkesztő Úrnak
2003, február 9.

Tisztelt Főszerkesztő Úr!
A Nyilvánosság Klub ügyvivőtestületét 2003. február 3-án, majd 4-én tájékoztatta Gereben B. István (Duluth, USA) arról, hogy felszólította előbb a Népszabadság főszerkesztőjét, Eötvös Pált, majd a külpolitikai rovatvezetőt, Nagy Csabát, valamint Seres László, Füzes Oszkár, Miklós Gábor és Blahó Miklós belső munkatársakat, hogy méltóztassanak érdemben reagálni Aczél Endre - megítélése szerint felháborító - vezércikkére (Sátán ujja, Isten ujja? Népszabadság 2003. február 3.). Gereben B. István sem a lap főszerkesztőjétől, sem belső munkatársaitól választ nem kapott, levelét nem hozták nyilvánosságra. Gereben B. István kritikai véleményének elhallgatásával nagyjából egyidejűleg, Egy szigorú demokrata címmel, igényes és tárgyszerű interjú jelent meg vele a Népszabadság 2003. február 8-ai számában, abból az alkalomból, hogy a hetvenedik születésnapján, Göncz Árpád volt Köztársasági Elnök javaslatára, Mádl Ferenc jelenlegi államfő a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntette ki.
Tisztelettel kérdezem Kovács Zoltánt, az ÉS főszerkesztőjét, mit szólna a "Sajtómunkások" című rovat - valamennyi párt befolyásától mentes -, rendszeres szerzője, vajon helyettesíthető-e Gereben B. István (a Népszabadság vezércikke ellen írt) kritikai írásának publikálása egy vele készített (a Népszabadságban később közölt) protokolláris interjúval? Vajon az ÉS Élet rovatában megjelent, a Népszabadság vezércikkét támadó írás csereszabatos-e a Népszabadság szerkesztőinek címzett és publikálásra szánt, a vezércikkel való nyílt azonosulásra, elutasításra, netán önkritikára felszólító levél argumentációival? Etikus-e, hogy egy közel kétszázezer példányban megjelenő napilap nemcsak hogy elmulasztotta közölni a vezércikkére érkezett reflexiót, de hagyta, hogy állandó vezércikkírója átmenjen a jóval kisebb példányszámú közéleti és irodalmi hetilap térfelére. Ahol Aczél újra mennydöröghet - mintha Csurka hangján szólna - a sátáni és isteni végtagokról.

Kenedi János
a Nyilvánosság Klub ügyvivő testületének tagja