2019. január 27., vasárnap

Közjogi irat
1989. december 22.

Dr. Nyiri Sándornak,
a legfőbb ügyész helyettesének
Legfőbb Ügyészég, Budapest
Tisztelt helyettes Főügyész úr!
A TV nyilvánossága előtt tett felelős kijelentései bátorították fel az alulírott szervezeteket, hogy képviselőik útján Önhöz forduljanak.
Az ország különböző városaiban zajlik az állampárt iratainak megsemmisítése. A közvélemény előtt selejtezésnek állítják be az iratmegsemmisítéseket és arra hivatkoznak, hogy nincs elegendő hely az iratok tárolására. Felkérjük Önt, hogy
1). hivatalból kezdeményezze: az iratmegsemmisítést szabálysértésből minősítsék át bűncselekménnyé.
2). A Legfőbb Ügyészség a törvény szigorával garantálja, hogy az iratok mozgatásának mindössze egyetlen iránya legyen megengedett: jelenlegi helyükről az állami levéltárakba.
3). Mindaddig, amíg demokratikus és szakszerű módon nem dolgozzák ki az iratkezelés, selejtezés, kutatás stb. szabályait, a Legfelsőbb Ügyészség kezdeményezze moratórium elrendelését, bármilyen forrásból származó irat kerül a megsemmisítés veszélyébe. Helyettes Főügyész úr! Tisztában vagyunk azzal, hogy kérésünk szokatlan és a Legfőbb Ügyészség nincs felkészülve a kérelem teljesítésére. Társadalmi szervezeteink tagjai levéltárosok, történészek, jogászok, a nyilvánosság különböző területeinek specialistái. A nemzeti vagyon részét képező iratállomány védelmére akármilyen rendkívüli helyzetben készek normális szakmai segítséget nyújtani a Legfőbb Ügyészségnek.
Hajnal István-Kör
A Történelmi Igazságtétel Bizottsága
Független Jogász Fórum
Nyilvánosság Klub
Budapest, 1989. december 22.