2019. január 27., vasárnap

"Meghatározó pártbefolyás"
1997. január 12.

Az elmúlt hetekben a Magyar Televízióban megszüntették a legjobbnak tartott politikai magazinműsort, az Objektívet, eltávolították a filmfőosztály elismerten sikeres vezetőjét, Wisinger Istvánt. A Magyar Rádió népszerű Beszéljük meg című élő műsorának vezetőjét, Bolgár Györgyöt azért marasztalta el az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT), mert nem egyensúlyozta ki kellőképpen az egyik betelefonáló hallgató magánvéleményét egyes ellenzéki pártokról. A Rádiókabaréban három évvel ezelőtt elhangzott, majd megismételt Hofi kabarétréfát pedig azért feddte meg a panaszbizottság, mert Horthy Miklós újratemetésével kapcsolatban megengedhetetlen témához nyúlt, és ezzel megsértette az egykori kormányzó kegyeleti jogait.
A jelenségek mögött nem nehéz felfedezni a politika befolyását. Vagyis úgy tűnik, hogy az oly nehezen megszületett médiatörvény nemhogy kiküszöbölte volna a politika közvetlen beavatkozását az elektronikus sajtó működésébe, hanem bizonyos fokig egyenesen intézményesítette azt. A Nyilvánosság Klub ezért az Alkotmánybíróságtól kéri a médiatörvény azon passzusainak alkotmányossági felülvizsgálatát, amelyek megítélése szerint meghatározó befolyást biztosítanak a politikai pártoknak, közvetve a műsorok tartalmára is, és ezzel akadályozzák az elektronikus médiumok függetlenségének megvalósulását, az Alkotmány 61. §-ában garantált véleménynyilvánítási szabadság érvényesülését. A klub álláspontja szerint ezek a rendelkezések ellentétesek azokkal az alkotmányossági követelményekkel, amelyeket az Alkotmánybíróság korábbi határozataiban megfogalmazott véleményszabadságnak a rádiózásban és televíziózásban történő biztosításával összefüggésben.
A kifogásolt rendelkezések közé tartoznak az ORTT, a panaszbizottság, valamint a közszolgálati műsorszolgáltatók közalapítványi kuratóriumainak jelölési és választási szabályai. Ezek a rendelkezések az ORTT tagok, illetve a kuratóriumi elnökségek megválasztásával kapcsolatos jelölési jogot a parlamenti pártoknak, a panaszbizottság esetében pedig a pártok jelöltjeiből álló ORTT-nek biztosítják. Márpedig az említett alkotmánybírósági határozat értelmében a Parlament és az abban képviselt politikai pártok meghatározó tartalmi befolyása a rádióban és a televízióban éppúgy alkotmányellenes, mint a kormányé.
A panaszbizottság eljárására vonatkozó médiatörvényi rendelkezések nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a panaszbizottság egyetlen műsorszám kapcsán vizsgálja a kiegyensúlyozottság követelményének érvényesülését, ahogy az történt a Hofi-ügyben. Ezzel szemben az Alkotmánybíróság úgy foglalt állást, hogy a vélemények bemutatásában, illetve a tájékoztatásban a sokféleséget a rádió és a televízió egészét tekintve kell biztosítani.
A törvény ráadásul az ORTT számára lehetőséget biztosít arra, hogy panasz nélkül is "panaszeljárást" folytasson le, és annak során ugyancsak egyetlen műsorszám kapcsán vizsgálja a kiegyensúlyozottságot. Így járt el a Testület Bolgár György rádióműsorának fellebbezési ügyében.

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete