2019. január 27., vasárnap

Megtorlás bírálatért - Veszélyes üzenet a Belügyminisztériumból
2000. február 2.

A múlt héten Pintér Sándor belügyminiszter bejelentette, hogy Szikinger István országszerte ismert alkotmányjogász, az állam- és jogtudomány kandidátusa a jövőben nem taníthat a Rendőrtiszti Főiskolán. A több évtizedes oktatómunkának azért vetnek véget, mert az elismert szakember, aki ügyvédi tevékenységet is folytat, Tasnádi Pétert védi az ellene indított büntetőeljárásban. A miniszter által "szervezett bűnözőnek" nevezett Tasnádi képviseletét - a szokásos ügyvédi megbízási díjért - azért vállalta el Szikinger, mert úgy ítélte meg, hogy az eljárás sérti védence emberi jogait. Szikinger eltávolítása azt az üzenetet közvetíti, hogy az alkotmányos jogok, köztük a védelemhez való jog, nem mindenkit egyformán illetnek, aki ezekért tesz, annak magának is diszkrimináció az osztályrésze. Az elbocsátás indoka ürügy. Az ügyvéd nem azonos védencével. Szikinger Istvánt azért küldték el a Főiskoláról, mert hosszú ideje támadja a rendőri jogsértéseket.
A jelen eset kapcsán önkritikusan elismerjük: már akkor tiltakoznunk kellett volna az emberi jogok védelmében fellépő szakembert ért sérelem ellen, amikor őt a Horn-kormány időszakában hasonló indokok miatt eltávolították a Rendőrtiszti Főiskola Államtudományi Tanszékének éléről. Mint az emberi jogok érvényre juttatásáért küzdő, és az alkotmányban megfogalmazott elvekben bízó civil szervezetek kötelességünknek érezzük, hogy tiltakozásunkat fejezzük ki e veszélyes üzenettel szemben, és tiltakozzunk a Szikinger Istvánt ért megtorlás ellen.
Magyar Helsinki Bizottság
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI)
Nyilvánosság Klub, Roma Polgárjogi Alapítvány
Társaság a Szabadságjogokért