2019. január 27., vasárnap

Nyílt levél Boross Péter Miniszterelnök részére
1994. március 19.


Tisztelt Miniszterelnök Úr!
A választási kampány ürügyén egyes politikai erők nyílt antiszemita propagandát folytatnak. Ennek egyik megnyilvánulása a Magyar Érdek Pártjának a Der Stürmer című néhai náci lap stílushagyományait felelevenítő Kamatgyarmat! feliratú plakátja, amelyen a dollár rabláncára fűzött Magyarország térképe fölött egy Dávid-csillaggal stigmatizált zsidó férfi látható.
Az elmúlt héten a magyar Országgyűlés megemlékezett a Holocaust ötvenedik évfordulójáról, majd a kormány nyilatkozatot tett közzé‚ a német megszállásról. Ez utóbbi dokumentum szerint: "A Magyar Köztársaság Kormánya - változatlan elkötelezettséggel a parlamentáris demokrácia iránt - valamennyi törvényes eszközzel határozottan fellép mindazon törekvésekkel vagy jelenségekkel szemben, amelyek a szélsőségekből táplálkoznak, ellentétesek alkotmányos elveinkkel, és alkalmasak a mindennapok légkörének mérgezésére, már-már elhamvadó félelmek újrakeltésére."
Kérjük Miniszterelnök Urat, hogy e fogadalom és a kormánynak az Alkotmány 35. §.- ában foglalt, az alkotmányos rend védelmére és az állampolgárok jogainak biztosítására vonatkozó kötelezettsége alapján vizsgálja meg, hogy a plakát üzenete nem sérti-e az emberek sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait (Alkotmány 8. §. (1) bekezdése), mindenekelőtt mindenki veleszületett jogát az emberi méltóságra (Alkotmány 54. §. (1) bekezdése). Azt is tegye vizsgálat tárgyává, hogy akik ilyen módszerekkel élnek, nem valósítanak-e meg bűncselekményt, illetve tekinthetőek-e az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok tiszteletben tartása mellett tevékenykedő pártnak (Alkotmány 3. §. (1) bekezdés).
Kérjük, hogy vizsgálatának eredményeiről és az ennek nyomán tett intézkedéseiről haladéktalanul tájékoztassa a nyilvánosságot.
Budapesten, a német megszállás 50. évfordulójának napján.
a Nyilvánosság Klub ügyvivői testülete nevében:

Kenedi János