2019. január 27., vasárnap

Nyílt levél a cseh közszolgálati televízió engedetlen munkatársaihoz
2001. január 3.

Kedves Kollegák!  
A Nyilvánosság Klub feltétlen nagyrabecsüléssel figyeli az Önök bátor küzdelmét, amelyet a közszolgálati televízió politikai függetlenségének megőrzéséért folytatnak. Tudjuk, Önök egzisztenciájukat kockáztatják, nehogy hivatásuk értékrendjét kelljen feláldozniuk. Tudjuk, hogy civil kurázsijukkal a közönség elemi érdekeit szolgálják. Tudjuk, hogy egyes-egyedül saját értékrendjüket és személyes autonómiájukat őrizhetnék csak meg, ha a független tájékoztatást végül mégis maga alá teperné a pártérdekeket érvényesítő propaganda. Tudjuk, személyes szuverenitásuk nem csorbulna, a nyilvánosság épsége azonban súlyosan sérülne; a demokrácia egyik védőfala beomlana.  
Erre a sorsra jutott a rendszerváltás után több-kevesebb függetlenséggel rendelkező média csaknem mindenhol Kelet-Közép-Európában. Az adófizetők pénzén finanszírozott elektronikus médiát emiatt pártérdekeknek rendelték alá - törvénnyel -, amott törvény nélkül telepedtek rá. A közszolgálati adók munkatársainak függetlenségi küzdelme többnyire már azon a kishitűségen elbukott, hogy a munkatársak eleve kilátástalannak ítélték az ellenállást a politikai túlsúllyal szemben. Számukra az az erkölcsi bátorítás is hiányzott, amelyet Önöknek Milos Forman fogalmazott meg: "A történelmet politikusok csinálják, de a történelem kvalitásáról a kultúra, a nemzet kulturáltsága dönt" -, s amelyet az Önök védelmében köztársasági elnökük, Václav Havel is képvisel.  
A Nyilvánosság Klub tagjainak az Önök bátor tette példázatos cselekedet. Az Önök szembeszegülése a tekintélyuralmi hatalmi törekvésekkel szerves folytatása annak, amelyet 1968-ban a "2000 Szó" indított el, 1977. január 3-án a Charta ,77 folytatott, s 1989 novemberében a bársonyos forradalom teljesített ki a Laterna Magica Színházban. Köszönjük, távozzatok! - fogalmazták meg akkor az egyetlen párt ideológiai katonáinak. Köszönjük, távozzatok! - mondhatjuk a jelenlegi politikai eliteknek, akik a valódi közszolgálat megakadályozásában ma is egy sereget alkotnak.  
Kérjük, ne becsüljék le, hogy az Önök küzdelméhez csak erkölcsi támogatásunkkal járulhatunk hozzá. A mi egyesületünk tagjainak sincs többjük, mint amit az Önök elődei a két világháború közötti csehszlovák polgári demokrácia értékeiből átmentettek a mai tanulódemokráciák számára.

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete