2019. január 27., vasárnap

Nyílt levél Hovanyecz Lászlóhoz
1996. december 1.

A Nyilvánosság Klub tiltakozik amiatt, hogy az év végétől megszüntetik a Magyar Televízió Objektív című műsorát. Ma, beiktatása napján, az új alelnöknek semmi kétsége nem lehet afelől, hogy az MTV Rt. elnöke politikai indíttatású döntést hozott. Erre sor kerülhetett azért is, mert - ahogy hírlik - a miniszterelnök sokallja a kritikus szót az Objektívben, meg azért is, mert a parlamenti pártok egytől-egyig keveslik a számukra biztosított műsoridőt, képviselőik szerepeltetéséhez bőségesebb teret igényelnek.
Ön - úgy is mint a hír- és a politikai műsorokért alelnöki rangba kinevezett főszerkesztő - bizonyára tisztában van azzal, hogy döntési jogkörénél fogva még érvényt szerezhet a pártatlan tájékoztatást szavatoló médiatörvénynek, de persze szabadságában áll kiszolgálni a politikai várakozásokat is. Még ellentmondhat Peták Istvánnak, de már apológiát is felkínálhat a számára. Ön azonban éppen úgy tudja, mint a közvélemény, milyen következménnyel járt 1994-ben az MDF-kurzus megtámogatása a volt kormányzópárthoz közel álló lapok vezető propagandistáival. Ön azonban már a hatpárti konszenzussal létrehozott médiatörvényt is lejáratná, ha kollégáját, a Népszabadság munkatársát, Füzes Oszkárt kinevezné az MTV Híradó főszerkesztőjének. Éppen Önnek, A Hét eddigi rendszeres szerkesztőjének kellene határozottan elvágnia az összefonódás fonalát a Népszabadság című privát lap és az MTV vasárnapi politikai magazinja között, és nem is máshol, mint a Szonda Ipsos Kft. Közvéleménykutató Intézet közös szerepeltetésénél. Ugyanis a politikai háttérelemző műsorok mértéke ma sokkal inkább a civil társadalom kontrolljával kiegyensúlyozott, napi Objektív, mint a pártérdekek, a sajtólobbik és az üzleti vállalkozások szerint kicentizett A Hét. Eddigi érdekét feladva, Önnek márcsak ezért is az Objektív védelmére kellene kelnie.
Az Objektív úgy tudott foglalkozni a magyar társadalom legaktuálisabb problémáival, hogy a modern televíziós újságírás eszközeit alkalmazva nemcsak a napi politikáról számolt be, és nemcsak az érintett pártok álláspontját kérte ki, hanem közben - gyakran szociográfiai módszerekkel - bemutatta a magyar társadalomnak a nagypolitika által érintett rétegeit, magát a polgárt is. A civil társadalom életéről szóló, gyakran dokumentumértékű riportok kivételesek voltak a magyar televíziózásban, de az Objektív külpolitikai témájú háttérelemzései is elemi hiányt pótoltak.
A Nyilvánosság Klub felkéri Hovanyecz Lászlót, hogy bírja rá az MTV Rt. elnökét elhatározásának megváltoztatására. Máskülönben csak erősödni fog a pártok nyomása a közszolgálati televízióra, az Objektív megszüntetésének precedense más hírműsorokat fenyeget és politikai alkalmazkodásra késztet.
A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hovanyecz László mégsem lesz tévéalelnök


Hovanyecz László mégsem lesz tévéalelnök

MTI 1996. december 5. csütörtök
Visszalépett Hovanyecz László, akit a Magyar Televízió aktuális politikai műsorokért felelős alelnöki posztjára kért fel Peták István, az intézmény elnöke. A december 2-án munkába állt TV-s vezető még nem írta alá munkaszerződését, mivel kinevezéséről a jövő héten tárgyalt volna az MTV kuratóriuma.
Hovanyecz László az MTI-hez csütörtökön eljuttatott nyilatkozatában elhatározása fő indokaként azt nevezte meg, hogy január 1-i határidővel olyan esti politikai háttérműsor beindítására kapott utasítást, amelynek - álláspontja szerint - nincsenek meg a feltételei. Úgy ítéli meg, hogy ez az elhamarkodott döntés további műsorpolitikai elképzeléseit is veszélyeztetné. Ez és más tapasztalatok arról győzték meg, hogy amennyiben nem áll fel időben, úgy általa nem vállalható - egyebek mellett személyi - döntések eszközéül fog szolgálni. Ugyanakkor Hovanyecz László meggyőződése szerint a kialakult helyzetért nem elsősorban a televízió vezetése okolható, hanem a politika médiával kapcsolatos alkui.
Azt is kifogásolja, hogy a Nyilvánosság Klub december 1-én "ultimátumot" küldött neki, többek között az Objektív megszüntetését nehezményező nyílt levelet intézett hozzá. Hovanyecz hangsúlyozza: az ezzel kapcsolatos döntés jóval belépése elölt született, egyébként pedig szerencsétlen lépésnek tartja a hírműsor megszüntetését.
Az MTI munkatársa megkérdezte volna Peták István véleményét, de a tévéelnök elérhetetlen volt.
*
Népszava, 1996. december 6.
Hovanyecz László mégsem lesz tévéalelnök
Visszalépett a tévéelnöki megbízatásától Hovanyecz László , aki hétfő óta látta el az aktuális műsorok főszerkesztői tisztét. Hovanyecz tegnap az Országos Sajtószolgálaton keresztül nyilatkozatot tett közzé, amelyben azt írja: munkába lépésének napján kiderült, nem kapta meg azt az önállóságot, ami feltétele volt annak, hogy elvállalja az aktuális műsorokat készítő szerkesztőség irányítását. Ráadásul egy olyan esti politikai háttérműsor létrehozására kapott utasítást, amelynek szerinte egyáltalán nincsenek meg a feltételei. (A műsor az Objektív helyett került volna képernyőre.) Hovanyecz hangsúlyozta: az elhamarkodott döntés további műsorpolitikai elképzeléseit is veszélyeztette volna. Úgy vélte, ha nem vonul vissza időben, eszközként fog szolgálni olyan - egyebek között személyi - intézkedésekhez, amelyeket nem vállalhat. A kialakult helyzetért Hovanyecz a politika média körüli alkuit leszi felelőssé.
December 1-jén a Nyilvánosság Klub nyílt levelet intézett Hovanyeczhez, amely egyebek között az Objektív megszüntetését is nehezményezte. Hovanyecz közleményében hangsúlyozza: a műsor megszüntetéséhez - mivel az jóval a belépése előtt történt - semmi köze, ha csak az nem, hogy szerencsétlen lépésnek tartja
Füzes Oszkár - akit Hovanyecz javasolt a televízió Híradó jának főszerkesztői posztjára - lapunknak annyit mondott: mivel az ajánlatot Hovanyecztől kapta, az ő visszalépésével értelemszerűen érvényét vesztette.
A Nyilvánosság Klub ügyvivője, Kenedi János lapunknak nyilatkozva reményét fejezte ki, hogy Peták felülbírálja az Objektív megszüntetéséről hozott elhamarkodott döntését, mivel alelnökjelöltje most a nyilvánosság előtt is elismerte, hogy politikai alkuról van szó. Kenedi reméli, Peták azt is be fogja látni, hogy nem célszerű a Népszabadságot olyan intézménynek tekinteni, ahonnét "baráti segítségnyújtásra politikai instruktorok bármikor behívhatók".
Peták István tévéelnököt lapzártánkig nem sikerült elérni.
Balázsi György