2019. január 27., vasárnap

Nyílt levél a törvényhozókhoz
1996. február 2.

Jó okkal tételezzük fel, hogy 1990 előtt a magyar állambiztonsági szolgálat törvénytelen eszközökkel információkat gyűjtött rólunk. Rólunk, akik emigrációban egy "másik Magyarország" intézményeit működtettük, vagy egyszerűen külföldön élő és dolgozó magyar írók, tudósok voltunk; rólunk, akik kisebbségi sorsban a magyar nemzet szellemi egységét képviseltük; rólunk, akik Közép-Európa más és más ellenzéki mozgalmaiban közös erkölcsi alapelveket hirdettünk; rólunk, akik egyetemi katedrákon és a sajtó fórumain fejtettük ki véleményünket arról, hogy 1948 után se enyészett el Keleten a Nyugat polgári demokráciáinak vonzereje. Rólunk a Magyar Népköztársaság politikai rendőrsége információkat gyűjtött, tárolt és értékelt, ám a Magyar Köztársaság Kormánya most vonakodik számunkra is biztosítani az információs önrendelkezési jogot a törvény előtti egyenlőségnek megfelelően.
A Parlament a közeljövőben tűzi napirendjére az "ügynöktörvény" módosításáról szóló kormányjavaslatot, amely kizárólag a "belső reakció ellen harcoló", III/III-as csoportfőnökség által megfigyelt személyek adatai tekintetében biztosítaná az iratok megismeréséhez való jogot, holott személyünket a III. (állambiztonsági) főcsoportfőnökség más szolgálatai - a III/I. hírszerzés, a III/II. kémelhárítás, illetve a III/IV. katonai elhárítás - tüntették ki figyelmükkel.
Véleményünk szerint a törvény előtti egyenlőséget az Alkotmány alapján úgy lehetne méltányosan biztosítani, ha a parancsuralmi rendszer valamennyi ellenfeléről készített titkosszolgálati dokumentumokat egyöntetűen elhelyeznék a tervezett Állambiztonsági Történeti Hivatalban. Ennek attól függetlenül meg kell történnie, hogy 1990. február 14-én a III/III-as jogutód nélkül megszűnt, a többi szolgálat pedig az 1990. évi X. tv., valamint a 26/1990. MT.-rendelet szerint jogutódként továbbműködik, sőt az érintetteket és a tudományt kizárva birtokolja az iratokat.
A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete
(Politikai hirdetésként megjelent a Magyar Hírlapban)
Aláírták:
Benkő Zoltán, Budapest, a SZER volt magyar osztályának szerkesztője;
Federigo Argentieri, Róma, történész;
Dr. Koncz Lajos, Boston, a volt Külhoni Szövegtár főszerkesztője, a Harvard Kör ügyvezetője;
Prof. Borsody István, Boston, történész, a volt párizsi Magyar Füzetek szerkesztője;
Gosztonyi Péter, Bern, történész, a berni Kelet-Európa Könyvtár igazgatója;
Duray Miklós, Pozsony, geológus, a volt Csehszlovákiai Kisebbségi Jogvédő Bizottság alapítója;
Tóth Károly, Vágselye, tanár;
A. Nagy László, Pozsony, pszichológus;
Langh Júlia, Budapest, a SZER volt magyar osztályának szerkesztője;
Nagy Ernő, Giromagny-Budapest, nyomdász, a volt párizsi Irodalmi Újság kiadója;
Király Károly, Sepsiszentgyörgy; politikus;
Molnár Gusztáv, Budapest, a bukaresti Kritérion Kiadó volt szerkesztője;
Prof. Király Béla, New Jersey, vezérezredes, hadtörténész, az 1957-es Strassbourgi Commettee társelnöke;
Császár László, Budapest, a SZER volt magyar osztályának szerkesztője;
Prof. Molnár Miklós, Genf, történész, a volt párizsi Magyar Füzetek szerkesztője;
Gimes Miklós, Zürich, a Tages-Anzeiger újságírója;
Pallai Péter, Budapest, a BBC tudósítója;
Nick Thorpe, London, a The Guardian, a The Observer és a BBC budapesti tudósítója;
Sipos Gyula (Albert Pál), Párizs, a SZER volt magyar osztályának irodalomkritikusa;
Ara-Kovács Attila, Budapest, az erdélyi volt Ellenpontok c. szamizdat folyóirat szerkesztője;
Kovácsy Tibor, Budapest, újságíró, a SZER volt magyar osztályának szerkesztője;
Marius Tabacaru, Kolozsvár, újságíró;
Körösi Zsuzsa, Párizs, szociológus;
St. Auby Tamás, Genf - Budapest, művész;
Kende Péter, Párizs - Budapest, a volt párizsi Magyar Füzetek alapító felelős szerkesztője;
Ajtony Árpád, Párizs, szociálpszichológus;
Hegedüs Tamás, Párizs, matematikus;
Lipták Béla, USA, ökológus;
Bill Lomax, Notthingham, történész;
Egri György, Budapest, volt torontói lapszerkesztő;
Prof. Charles Gati, Washington, történész;
Kemény István, Budapest, szociológus, a volt párizsi Magyar Füzetek főmunkatársa;
Borbándi Gyula, München, a volt müncheni Új Látóhatár főszerkesztője;
Tamás Gáspár Miklós, Budapest, a kolozsvári Utunk volt szerkesztője;
Prof. Paul Lendvay, Bécs, a The Financial Times és a Die Presse volt kelet-európai tudósítója, az ORF külföldi adásainak intendánsa;
Prof. Heller Ágnes Budapest - New York, filozófus, a New School for Social Research tanára;
Szőcs Géza, Budapest, költő, az erdélyi volt Ellenpontok c. szamizdat folyóirat alapító szerkesztője;
Peter Galliner, London, újságíró, a Financial Times volt szerkesztője, az Európai Közösség Nemzetközi Médiaintézetének főtanácsosa;
Prof. Varga Iván, Kingston, szociológus, a volt párizsi Magyar Füzetek szerkesztője;
Szász Béla, Diss, író;
Bikich Gábor, Róma, a volt müncheni Látóhatár és a SZER volt magyar osztályának szerkesztője;
Várady Tibor, Budapest, volt novi-sadi egyetemi tanár, a CEU jogi tanszékének vezetője;
Victor Meier, NSZK, a Frankfurter Allgemeine Zeitung volt kelet-európai tudósítója;
Chris Cviic, London, a The Economist volt kelet-európai szerkesztője;
Manuel Lucbert, Párizs, a Le Monde volt kelet-európai tudósítója;
Christian Smidt-Hauer, NSZK, a Die Zeit és a West Deutsche Rundfunk volt kelet-európai tudósítója;
Prof. Paul Hollander, USA, szociológus, az Amhurst Egyetem tanára;
Oplatka András, Zürich, a Neue Züricher Zeitung szerkesztője;
Karádi Viktor, Párizs, szociológus;
Püski Sándor, Budapest - New York, könyvkiadó;
Prof. Szelényi Iván, Budapest - Los Angeles, szociológus, egyetemi tanár;
Sárközi Mátyás, London, író;
Susan Halgreaves, London, sajtóelemző, BBC;
Susan Sontag, New York, író, az 1985-ös budapesti alternatív Helsinki Fórum előadója;
Faludy György, Budapest, költő, a Szabad Magyar Mozgalom titkára, a torontói egyetem nyugalmazott tanára;
Bak János, Budapest, történész, a volt brüsszeli Nagy Imre Intézet munkatársa és a vancouveri egyetem nyugalmazott tanára;
Szabó Zoltánné, Párizs, az Emberi Jogok Magyar Ligájának vezetőségi tagja;
Bíró Yvette, New York, filmesztéta, a New York University tanára;
Batár Attila, New York, építész;
Prof. Arató András, New York, filozófus, a New School for Social Research tanára;
Kovács Kristóf, Budapest, a SZER volt magyar osztályának munkatársa;
Gáll Ernő, Kolozsvár, egyetemi tanár;
Vázsonyi Vilmos, Párizs, tudományos kutató;
Gerald Nagler, Stockholm, a Helsinki Egyezményt megfigyelő nemzetközi bizottság volt elnöke;
Prof. Balla Bálint, Berlin, szociológus;
Jotischki László, London, a BBC volt tudósítója;
Prof. George Schöpflin, London, politikatörténész, a volt The East-European Reporter főszerkesztője, a volt párizsi Magyar Füzetek szerkesztője;
Bárczay Gyula, Svájc - NSZK, lelkész, az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem vezetőségi tagja;
dr. Balogh Sándor, USA, az Amerikai Magyarok Országos Szövetsége IB-elnöke;
Czene Ferenc, USA, a Dél-Kaliforniai Magyar Szervezetek Tanácsának volt elnöke;
Dolinsky János, USA, a Magyar Szabadságharcos Világszövetség alelnöke;
Fazekas Ferenc, USA, az Amerikai Magyarok Országos Szövetségének alelnöke;
Gereben István, Washington, oceanográfus, az Észak-Amerikai Magyar Egyesületek Koordináló Bizottságának volt ügyvezető titkára;
Győrik Ilona Mária, USA, az Amerikai Magyar Szabadságharcos Szövetség alelnöke;
dr. Heltai Györgyné, Charleston, a volt brüsszeli Nagy Imre Intézet munkatársa;
Magas István, USA, a Magyar Szabadságharcos Világszövetség elnöke;
Ft. Mustos István, USA, az Amerikai Magyarok Országos Szövetsége alelnöke;
Szörényi Éva, USA, színművész, a Magyar Szabadságharcos Világszövetség alelnöke;
Pásztor László, USA, az Amerikai Magyarok Országos Szövetségének elnöke;
Fejtő Ferenc, Párizs, politikatörténész, az AFP volt tudósítója, a volt párizsi Magyar Füzetek szerkesztője;
Nagy Pál, Párizs, író, a volt párizsi Magyar Műhely szerkesztője;
Papp Tibor, Párizs, író, a volt párizsi Magyar Műhely szerkesztője;
Tőkés László, Nagyvárad, püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke;
Vályi Nagy Ágnes, Svájc, teológus;
Reinhard Wiesshun, Berlin - Bonn, a Zöld Párt politikai tanácsadója;
Gerd Poppe, Berlin - Bonn, a Bundestag képviselője;
dr. Wolfgang Uhlmann, Berlin - Brüsszel, a Bundestag képviselője;
Hans Magnus Enzensberger, München, író, az 1985-ös budapesti alternatív Helsinki Fórum előadója;
Wojcech Maziarski, Varsó, a SZETA és a Szolidaritás volt aktivistája, a Gazeta Wyborcza újságírója;
Csipán Tibor, Budapest, újságíró a SZER volt washingtoni tudósítója;
Prof. Timothy Garton Ash, Oxford, történész, a The New York Rewiev of Books vezető publicistája, az 1985-ös budapesti alternatív Helsinki Fórum előadója;
Lovas István, Budapest, újságíró, a SZER volt magyar osztályának szerkesztője;
Elvi támogatók:
Prof. Deák István, New York, történész, a Columbia Egyetem tanára;
Nagy Károly, New Jersey, szociológus, a Nyugati Magyarság c. lap volt főszerkesztője;
Hámos László, Washington, jogász, a volt a Commettee for Human Rights in Románia alapítója;
Mózsi Ferenc, Chicago, költő, a volt Szivárvány c. folyóirat főszerkesztője;