2019. január 28., hétfő

Nyilvánosságot a KEHI-jelentéseknek!
2005. november 13.

A költségvetési törvény vitája idején meggyőző indokolásra szorul, hogy vajon a választópolgárok miért nem ismerhetik meg a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jelentéseit. Miért kényszerülnek sajtótalálgatásokra vagy puszta híresztelésekre hagyatkozni akkor, ha 2006-ban az állami korrupció hatékony csökkentésére kívánnak szavazni? Miért ismeretlenek az adófizetők előtt mindazok a kormányzati pénzmozgások, amelyek vizsgálatára külön hivatalt tart fenn - közpénzből - a kormány? Miért nem ismerhető meg például, mennyibe is került valójában a Nemzeti Színház; kik részesedhettek a Széchenyi Terv százmilliárdjaiból és milyen haszna származott e támogatásokból az országnak; hogyan használta fel a Külügyminisztérium az állami protokoll-kiadásokat; hogyan gazdálkodik a Honvédelmi Minisztérium saját ingatlanjaival; szabályosan költötte-e el Magyarország az európai adófizetők euro-milliárdjait?
Ahogy az Állami Számvevőszék jelentései nyilvánosak, úgy miért nem nyilvánosak a kormány ellenőrzési hivatalának jelentései? Miért nincs önálló honlapja a KEHI-nek is?
A Nyilvánosság Klub nem fogadja el azt jogértelmezést, mely szerint a KEHI jelentései 'titkos' döntéselőkészítő anyagok volnának. A kormányzati ellenőrzés eredménye ugyanis nem a döntéselőkészítés része, hanem a döntés következményeinek értékelése. Akár fennakadt a szabálytalanságokon a KEHI, akár nem talált ilyeneket, a vizsgálat eredménye, a közpénzek elköltésének mikéntje a nyilvánosságra tartozik. A jelentések publikusságát a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó 1992. évi LVIII. törvény szavatolja.
A Nyilvánosság Klub álláspontja szerint az alkotmányos demokráciát sérti, a jogszabályok hierarchiáját semmibeveszi, ha a törvényt felülírják egy rendelettel. Márpedig ezt teszi a KEHI-ről szóló, 70/2004. számú kormányrendelet, amelynek 10. §-a szerint " az egyes törvényekben meghatározott titokkörök, illetve személyes adatok védelmére, valamint a döntés-előkészítéssel összefüggő adatok nyilvánosságára vonatkozó jogszabályoknak és a nemzetközi belső ellenőrzési standardoknak megfelelően a Hivatal ellenőrzési és összefoglaló jelentései nem nyilvánosak ". A személyes adatok védelmére és az államtitokra való hivatkozás csak az államigazgatási apparátus önlegitimációjára jó. Gyenge alibi arra, hogy a KEHI jelentései ne jelenhessenek meg az interneten. Ehhez hasonló véleményt alakított ki a parlament adatvédelmi biztosa is: "Elfogadhatatlan álláspont, hogy a KEHI jelentései gyakorlatilag titkosak. A törvény szerint ennek az intézménynek minden vizsgálatának nyilvánosnak kellene lennie" - nyilatkozta Péterfavi Attila (Hetek, 2005.08.26.).
Az Oktatási Minisztérium honlapján - annak rendje és módja szerint - olvasható a KEHI érettségivel kapcsolatos vizsgálatának az eredménye. Miért is ne lehetne ez a kivétel a szabály?!
A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete