2019. január 27., vasárnap

Polgárok ne pályázzatok! A Nyilvánosság Klub az MTV elnöki pályázatról
1999. március 7.

A Magyar Televíziónak több mint fél éve nincs elnöke és kuratóriuma. Ezen a törvénysértő helyzeten az sem változtatott, hogy a kormánypártok megválasztották a kuratóriumi elnökség négy tagját, a négytagú csonka kuratórium pedig kiírta a tv-elnöki pályázatot. Tette ezt annak ellenére, hogy médiatörvény értelmében a kuratórium elnöksége csak akkor tekinthető megalakultnak, ha valamennyi tagját megválasztották. A Nyilvánosság Klub álláspontja megegyezik az állampolgári jogok országgyűlési biztosának március 1-jén közzétett értékelésével: "Az elnökség tevékenységét megkezdte, és kiírta a pályázatot az MTV elnökének megválasztására. Ebbe az elnökségbe az ellenzéki oldal tagjait az Országgyűlés nem választotta meg. Ez a helyzet pedig ellentmond az Alkotmánybíróság 37/1992 (V. 26.) AB-határozatában kifejtett követelménynek, amely szerint a közszolgálati televízió esetében olyan, törvényben rögzített eljárási, szervezeti rendelkezéseket kell alkalmazni az egyes intézményeken belül, amelyek a teljeskörű, kiegyensúlyozott arányú és valósághű tájékoztatást lehetővé és kötelezővé teszik, és az ilyen működés megőrzését biztosítják."
Vagyis a jogilag meg nem alakult kuratórium minden intézkedése törvény- és alkotmányellenes. Aki ilyen körülmények között pályázatot nyújt be az MTV elnöki posztjának elnyerésére, az maga is részesévé válik e törvény- és alkotmánysértő eljárásnak, és nem tekinthető a szabad televíziózás elkötelezettjének. A négy kormánypárti kurátor által megválasztott személy nem tekinthető a köztelevízió legitim vezetőjének. A Nyilvánosság Klub ügyvivői testülete ezért felszólít minden, a független és kiegyensúlyozott közszolgálati televíziózás iránt elkötelezett potenciális pályázót, ne vegyen részt ebben, a sajtószabadság alkotmányos elvét megcsúfoló, a közszolgálati médiumok kormányzati kisajátítását célzó kutyakomédiában.
A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Készülnek az MTV-elnök választására


Magyar Hírlap Online, 1999. március 8. hétfő
Készülnek az MTV-elnök választására

Ne vegyenek részt a potenciális pályázók a közszolgálati médiumok kisajátítását célzó kutyakomédiában - egyebek mellett ezt tartalmazza a Nyilvánosság Klub tegnap, az MTV március 23-ára tervezett elnökválasztásával kapcsolatban kiadott felhívása. A televízió kuratóriumának elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a bíróság dönthet arról, hogy szabályos-e az elnökválasztás.
Továbbra is úgy készülünk, hogy megválasztjuk a Magyar Televízió elnökét március 23-án - nyilatkozta lapunknak Bakó Lajos, a közszolgálati televízió kuratóriumának elnöke azt követően, hogy a Nyilvánosság Klub a kiírt pályázat bojkottálására szólított fel.
Bakó szerint a Nyilvánosság Klubnak joga van ahhoz, hogy törvénytelennek minősítse a pályázatot, arról azonban csak a bíróság dönthet, hogy szabályos-e az elnökválasztás. Lapunk értesülése szerint eddig hatan vették meg a kiírást. Úgy tudjuk, hogy az érdeklődők között van a posztra korábban pályázó Kósa Somogyi György, az MTV1 volt intendánsa. A megjelent hírekkel ellentétben ugyanakkor eddig nem vette meg a kiírást Such György, az MTV alelnöke. A neveket a kuratórium nem hozza nyilvánosságra. Lapunk úgy tudja, hogy az érdeklődők többsége kevéssé ismert a szakmában és a közvélemény előtt. A pályázatokat 19-én kell beadni a kuratóriumnak.
A Nyilvánosság Klub álláspontja megegyezik az állampolgári jogok országgyűlési biztosának március 1-jén kibocsátott értékelésével - olvasható a szervezetnek az OS-hez eljuttatott közleményében. "Az elnökség tevékenységét megkezdte, és kiírta a pályázatot az MTV elnökének megválasztására. Ebbe az elnökségbe az ellenzéki oldal tagjait az Országgyűlés nem választotta meg. Ez a helyzet pedig ellentmond az AB-határozatban kifejtett követelményének, amely szerint a közszolgálati televízió esetében olyan, törvényben rögzített eljárási, szervezeti rendelkezéseket kell alkalmazni az egyes intézményeken belül, amelyek a teljes körű, kiegyensúlyozott arányú és valósághű tájékoztatást lehetővé és kötelezővé teszik, és az ilyen működés megőrzését biztosítják."
A jogilag meg nem alakult kuratórium minden intézkedése törvény- és alkotmányellenes. Aki ilyen körülmények között pályázatot nyújt be az MTV elnöki posztjának elnyerésére, az maga is részesévé válik e törvény- és alkotmánysértő eljárásnak, és nem tekinthető a szabad televíziózás elkötelezettjének. A négy kormánypárti kurátor által megválasztott személy nem tekinthető a köztelevízió legitim vezetőjének. A Nyilvánosság Klub ügyvivői testülete ezért felszólít minden, a független és kiegyensúlyozott közszolgálati televíziózás iránt elkötelezett potenciális pályázót, ne vegyen részt ebben, a sajtószabadság alkotmányos elvét megcsúfoló, a közszolgálati médiumok kormányzati kisajátítását célzó kutyakomédiában - fejeződik be a közlemény.
A csonka kuratórium egyébként az elnökválasztás mellett megkezdte a felügyelőbizottság működésének és az MTV könyvvizsgálójának ellenőrzését is azt vizsgálva, hogy ki a felelős az MTV jelenlegi rendkívül rossz anyagi helyzetéért. Információnk szerint a közszolgálati televízió teljes adósságállománya megközelítően 10 milliárd forint. Ebből 2,8 milliárd a köztartozás.
Haszán Zoltán 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elek István: Törvény és médiaviták


Magyar Nemzet Online/Nézőpont, 1999. március 13.
Törvény és médiaviták

Jelentéstani töredékek
(március 3.)
"Az MSZP felhívja a koalíció figyelmét, hogy média- és kultúrpolitikájában szüntesse meg a törvénytelenségek gyanúját keltő gyakorlatát" - idézi az újság Lendvai Ildikót, a párt frakcióvezető-helyettesét.
Azt hiszem, ez teljesíthetetlen óhaj. Azt kívánná ugyanis, hogy a koalíció folyamatosan tartsa ellenőrzés alatt a gyanakvásra hajlamos egyéneket és pártokat. Hogy időben észlelhesse, milyen gyanú készül éppen megfoganni a fejükben. És a veszély elhárítása érdekében mindig gyorsan visszakozhasson az adott területen, kérdésben tervezett lépésektől. Ez a kívánalom olyan túlhatolom megteremtését parancsolná a kormánykoalícióra, amelyet az már csak demokratikus elkötelezettsége okán sem vállalhat. Azt hiszem, ha a koalíció a humoránál marad, kérnie kell a tisztelt frakcióvezető-helyettes hölgy megértését, amiért nincs kedve a feladat ellátásához szükséges gondolatrendőrség felállításához és üzembe helyezéséhez.
*
(március 11.)
Gönczöl Katalin, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa valóban az Alkotmánybírósághoz fordult a médiatörvénnyel kapcsolatban. Nem normakontrollt kért ugyan, amit az MSZP a hozzá intézett beadványában javasolt, hanem a törvény 55. paragrafusa alkotmányellenességének megállapítását és a rendelkezés megsemmisítését indítványozta. Vagyis radikálisabb az álláspontja, mint aminek a képviseletére kérték. Meglepne, ha az Alkotmánybíróság igazat adna neki. De ha az említett paragrafust netán megsemmisíti is a bíróság, aligha fog építeni az ombudsman okfejtésére. Annak ugyanis épp a lényege téves.
Az MSZP-elnök jegyezte beadvány még ama múlt év végi országgyűlési határozat nyomán született, amely a Magyar Rádió Közalapítvány és a Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumi elnökségének kiegészítéséről szólt.
Az ombudsman a válaszában ugyan korábbi alkotmánybírósági határozatokra hivatkozik, amelyek kimondták, hogy a véleményszabadság teljessége érdekében a közszolgálati média szabályozásának az államtól való szabadságot is garantálni kell, ami "azt kívánja meg, hogy se a parlament, se a kormány ne juthasson a műsor tartalmát befolyásolni képes szervezetben meghatározó befolyáshoz, ahogy politikai pártok, azonos feladatra vagy ugyanazon érdek képviseletére létrejött csoportok befolyása sem lehet meghatározó". Érvelése azonban igen szegényes. A jogőrnő úgy véli, hogy az említett parlamenti határozat következtében "olyan helyzet állt elő, amelyben sem az Országgyűlésnek, sem az Országgyűlés egyik oldalának, sem a pártok befolyásának növekedése nem zárható ki". Ebből pedig számára - tekintettel a kuratóriumi elnökség fontos jogkörére - egyenesen következik, hogy "az így létrejött kuratóriumi elnökségek működése a véleménynyilvánítás szabadságának közvetlen veszélyét idézte elő". Ez a veszély - vagy ahogy máshol fogalmaz, "visszásság" - a médiatörvény 55. paragrafusának rendelkezéseire vezethető vissza, amelyek a kuratóriumi elnökségek tagjainak jelöléséről és választásáról szólnak.
Gönczöl Katalin szemében a Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriumi elnökségének ellenzéki részvétel nélküli megalakulása már csupán újabb bizonyíték amellett, hogy az említett paragrafus, amely alapján ez megtörténhetett, alkotmányellenes. Másfelől azonban ez azt jelenti, hogy abban a vitában, ami erősen megosztja ma a politikai feleket, hogy ugyanis törvényesen alakult-e meg négy kormánypárti taggal az MTV kuratóriumi elnöksége, és törvényesnek tekinthető-e a tv-elnöki tisztségre kiírt pályázat vagy sem, a jogőrnő félreérthetetlenül a kormánykoalíció felfogását vallja. Pontosan úgy értelmezi az 55. paragrafus megfelelő bekezdéseit, ahogy a koalíció. Idézem a szavait: "Az elnökség tehát akár az egyik parlamenti oldal megválasztott jelöltjeivel is megalakulhat."
A különbség a két álláspont között csupán annyi, hogy a koalíció szerint a kuratóriumi elnökség megalakulása törvényes és alkotmányos, a jogőrnő szerint pedig törvényes ugyan, de alkotmánysértő, mert maga az a paragrafus is alkotmányellenes, amely alapján a jelölés és választás történt.
A fentiek fényében igazán különös a Nyilvánosság Klub felhívását olvasni. Az ügyvivői testület közleménye szerint "a Nyilvánosság Klub álláspontja megegyezik azzal, hogy az állampolgári jogok országgyűlési biztosa március 1-jén értékelte, hogy az elnökség megkezdte tevékenységét, és kiírta a pályázatot az MTV elnökének megválasztására". Szögezzük le nyugodtan és tárgyilagosan, hogy ez az állítás valótlanság. Olvassuk csak tovább! Kevéssel később így folytatódik az idézet. "A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete szerint a jogilag meg nem alakult kuratórium minden intézkedése törvény- és alkotmányellenes. A négy kormánypárti kurátor által megválasztott személy tehát nem tekinthető a köztelevízió legitim vezetőjének."
Vagyis szerintük a kuratórium jogilag meg sem alakult, és minden intézkedése törvényellenes. A pályázati eljárás pedig "a közszolgálati médiumok kormányzati kisajátítását célzó kutyakomédia". Ezért felhívnak minden, a független és kiegyensúlyozott közszolgálati televízió iránt elkötelezett potenciális pályázót, hogy ne vegyen részt benne.
És még meg volt sértődve Vásárhelyi Mária ügyvivő, amikor a szerda reggeli Nap Tv-ben a felhívásukról vitázva megjegyeztem, hogy nem értek ugyan egyet velük, de megértem az álláspontjukat, lévén számomra evidencia, hogy a Nyilvánosság Klub világnézetileg, politikailag erősen elkötelezett civil szervezet, baloldali liberális értelmiségi lobbycsoport, véleményformáló kör.
És valóban, kell ennél harcosabb és elfogultabb politikai állásfoglalás? Lehet közöttük akár egy rakás médiajogász és más szakmabeli, ha képtelenek a szemellenzőjüktől szabadulni.
De térjünk vissza a jogőrnő jelentéséhez. Gönczöl Katalin szerint a médiatörvény azért alkotmányellenes, mert "rendelkezései nem teszik lehetővé az alkotmány 61. paragrafusában biztosított véleménynyilvánítás szabadságának megőrzését, ami a preambulum szerint a törvény feladata", közelebbről: mert az 55. paragrafusra alapozva jelentősen megnövekedhetett a kuratóriumban a pártok képviselete a társadalmi szervezetekével szemben. Holott az idézett alkotmánybírósági határozatok szerint sem a pártok, sem más társadalmi csoportok nem juthatnak meghatározó befolyáshoz a műsor tartalmát befolyásolni képes szervezetben.
Csakhogy feltétlenül következik-e az előbbiből az utóbbi? A pártjelöltek arányának növekedése egyenlő-e meghatározó befolyásuk kialakulásával?
Szerintem semmiképpen sem. A rádiós kurátorok között az eredeti tíz főről tizenhatra nőtt a számuk a nem pártok delegálta huszonegy fővel szemben. A Duna Tv kurátorai között pedig a huszonhárom fővel szemben. Vagyis mindkét kuratóriumban változatlanul 50 százalék alatt van az arányuk.
Ami pedig az MTV ellenzéki jelöltek nélküli kuratóriumi elnökségét illeti, ahhoz, hogy e testület puszta létében alkotmánysértés bizonyítékát láthassuk, arról kéne bizonysággal rendelkeznünk, hogy a kuratóriumi elnökség egyáltalán "műsor befolyásolására alkalmas" szervezet-e. Bármilyen meglepően hangzik is a kijelentés, szerintem nem az. A jogőrnő értelmezése szerint sem. A kuratóriumok elnökségét ugyanis csak pártok jelöltjei alkotják, és ezt Gönczöl Katalin sem kifogásolja. Ha a pártjelöltek uralta kuratóriumi elnökségek léte nem alkotmányellenes, vagyis nem alkotmánysértő az, hogy a pártjelöltek meghatározó befolyást gyakorolnak olyan szervezetekben, amelyek szerepet játszanak a közszolgálati médiában, ez csak azt jelentheti, hogy ezek a szervezetek, a kuratóriumi elnökségek nem minősülnek a műsor tartalmát befolyásolni képes szervezetnek. Ebből azonban az is következik, hogy ha egy ilyen szervezetben netán drasztikus aránymódosulás történik a kormánypárti jelöltek javára és az ellenzékiek rovására, az sem tekinthető alkotmánysértésnek, ettől ugyanis a szervezet jogköre nem változik meg. Ha korábban nem volt a műsor tartalmát befolyásolni képes szervezet, ezután sem az.
*
A koalíció azt állítja, hogy a kétharmados többséggel elfogadott médiatörvény alapján járt el, az elnökség felállítása törvényes, működése legitim. Az ellenzék megegyezésképtelensége sajnálatos, de a törvény igen korlátozott lehetőséget ad arra, hogy a helyzet feloldásához a koalíció hozzájárulhasson. A törvény szerint a kuratóriumi elnökségnek legalább nyolctagúnak kell lennie, és mindegyik parlamenti pártnak kell hogy legyen legalább egy jelöltje. Mivel ma három ellenzéki párt van a parlamentben, ebből az következik, hogy amíg meg nem egyeznek a negyedik személyben, addig az ellenzéki oldal nem tud jelölni. Ha erre képtelenek, az elég nagy baj, de az 55. paragrafus 8. bekezdése szerint ez nem lehet akadálya az elnökség megalakulásának.
A kormányoldal legfeljebb annyit tehet az ellenzék érdekében, hogy hozzájárul egy olyan létszámbővítéshez, amely nem szünteti meg a két fél közötti paritást, egyenlőséget, de kedvezőbb feltételeket teremt az ellenzéki pártok közötti egyezséghez, mert egyikőjük sem kényszerül arra, hogy elfogadja az alaphelyzethez képest a másik javára történő aránymódosulást. Ez a helyzet áll elő, ha a pártok nem egy-egy embert jelölnek - a törvényben előírt minimumnak megfelelően -, hanem kettőt-kettőt. Ekkor persze az ellenzéki oldal hat jelöltjével szemben a paritás megőrzése érdekében a kormányoldalnak is jelölnie kell még két elnökségi tagot a már megválasztott négy mellé. Erre a kompromisszumra a koalíció korábban is késznek mutatkozott.
Elek István