2019. január 27., vasárnap

Sajtóellenes kurzus kezdődik?
1991. június 20.


Mint ismert, a Szent Korona című lap ellen közösség elleni izgatás bűncselekményének vádjával folyik bírósági eljárás. Az Új Hölgyfutár című művészeti magazin esetében pedig az ügyészség - bár bűncselekmény gyanúját nem észlelte - a közerkölcs sérelmére hivatkozva a lap bírósági betiltását kezdeményezte, s addig is azonnali hatállyal felfüggesztette a legutóbbi szám terjesztését.
Az ügyészség demokratikus államokban nem lehet kvázi cenzúra-hivatal, lapok betiltására - meggyőződésünk szerint - csak bíróságok kaphatnak felhatalmazást. Az utólagos ügyészi cenzúra ellentétes a sajtószabadság eszméjével, még akkor is, ha az 1986-os, pillanatnyilag hatályos sajtótörvény ezt lehetővé teszi. Félő, az ügyészség nem egyszerűen egy elavult törvény foglyaként volt kénytelen intézkedni - az elmúlt öt évben egyébként egyetlen ilyen döntés sem született -, hanem egy kezdődő sajtóellenes kurzus első lépéseit teszi meg. A készülő új sajtótörvény ugyanis jelentős részben továbbra is fenn kívánja tartani az utólagos ügyészi cenzúra lehetőségét.
Az Új Hölgyfutár betiltásakor hivatkozási alapként szolgáló "közerkölcs" gumifogalma - álláspontunk szerint - még a bíróságok számára sem nyújthat elegendő okot a vélemények szabad közlésének korlátozására. A művészi alkotások közvetítése elé pedig még kevésbé állítható korlátként egy olyan ízlés-kategória, mint a közerkölcs, amit nem kis részben éppen a művészetek hivatottak formálni.
A sajtó a vélemények ütköztetésének, a különféle gondolatok kifejtésének és megmérettetésének egyik legfontosabb fóruma. Éppen ezért megkérdőjelezhetőek a Büntető Törvénykönyvnek azok a passzusai is, amelyek indokolatlanul korlátozzák ezt az alapvető szabadságjogot.
Vitatható például, hogy a Szent Korona szerzőibe a büntetőjog eszközeivel belefojthatók-e a számunkra egyébként elfogadhatatlan nézetek.
A sajtószabadság büntetőjogi határa valószínűleg ugyanott jelölhető ki, ahol bármely véleménynyilvánításé: tilos erőszakra felhívni. Eddig a határig azonban Voltaire szavai lehetnek irányadók: "Egyetlen szavaddal se értek egyet, de körömszakadtáig harcolni fogok azért, hogy elmondhasd a véleményedet."

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete