2019. január 27., vasárnap

Sajtószabadság kontra szerkesztői szabadság
Magyar Hírlap, 1991. október 3.

A Nyilvánosság Klub válasza
Tisztelt Debreczeni József!
Ön a Magyar Hírlap és az Új Magyarország október 2-i számában azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy indítsunk vizsgálatot, mert az előbbi lap nem közölte egyik írását.
A Nyilvánosság Klub szerepét az elmúlt évek során már mások is félreértették. Nem első ízben érkezik hozzánk olyan panasz, amelyben tollforgatók kifogásolják, hogy az általuk kiszemelt újság nem jelentette meg dolgozatukat. Önnek is csak azt válaszolhatjuk, amit mindenki másnak: a lapok szerkesztése nem tartózik a kompetenciánkba. A Nyilvánosság Klub a sajtószabadság fogalmába beleérti a szerkesztés szabadságát is, ami annyit tesz, hogy a lapokat a szerkesztők szerkesztik és nem klubok, pártok, vagy országgyűlési képviselők.
Budapest, 1991. október 2.
A Nyilvánosság Klub ügyvivőtestülete
"Debreczeni feljelenti a Magyar Hírlapot" címmel tegnap közöltük azt a nyílt levelet, mely az Országos Sajtószolgálaton keresztül jutott el szerkesztőségünkbe. Az előzményekről annyit, hogy a képviselő - aki korábban több, vitát kavaró írással is jelentkezett lapunkban - utolsó cikkének közlésétől elállt a Magyar Hírlap. Efölötti felháborodásában Debreczeni József nyílt levelet intézett a MÚOSZ etikai bizottságához, valamint a Nyilvánosság Klubhoz, úgymond "állásfoglalást és segítséget" kérve.
Az üggyel kapcsolatban megkerestük Feledy Pétert, a MÚOSZ etikai bizottságának elnökét, aki elmondta: a feljelentésről Debreczeni József sajtótájékoztatóján értesült. Ami a bizottságot illeti, nem foglalkozik az üggyel, mert a MÚOSZ közelgő közgyűlése miatt munkáját egy hete gyakorlatilag szünetelteti. A nyílt levél elbírálása már a tisztújítás után felálló új etikai bizottság dolga lesz. Feledy Péter szerint annak eldöntése, hogy mit közöl s mit nem az újság, a szerkesztői szabadság tárgykörébe tartozik. Ez azonban - mint mondotta - csupán magánvéleménye.
Horváth Judit
Megbízható forrásból származó információnk szerint Göncz Árpád köztársasági elnök olyan értelmű levelet intézett a MÚOSZ etikai bizottságához, amelyben azt kéri: pártatlanul vizsgálja meg a Debreczeni József képviselő és lapunk között támadt nézeteltéréseket.