2019. január 28., hétfő

Siklósi úgy megy, mintha jönne...
2003. december 3.

A Nyilvánosság Klub tiltakozik a Magyar Televízió vezetésének azon szándéka ellen, hogy a megszüntetett "+1 Éjjeli menedék" című magazinműsor főszerkesztőjét, Siklósi Beatrixet újabb műsor készítésével tervezi megbízni. A közszolgálati médiában nincs helye olyan szerkesztőnek, aki műsorában a demokratikus világ által köztudomásúan megvetett, s számos európai országból kitiltott David Irwing személyét és az 56-os forradalmat gyalázó nézeteit propagálja. Ezt támasztja alá az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottságának erre vonatkozó elmarasztalása is.
A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siklósi Beatrix válasza


Élet és Irodalom, 2003. 50.sz.
Közlemény
Siklósi Beatrix az alábbiak közlését kérte lapunktól:
Személyes megszólíttatásom okán (Siklósi úgy megy, hogy közben marad, ÉS, 2003/49.) szeretném a Nyilvánosság Klub általam ismeretlen összetételű ügyvivői testületét tájékoztatni arról, hogy a +1 Éjjeli menedék az ORTT határozata alapján nem sértette meg a médiatörvényt és mindenben megfelelt a Közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzat előírásainak. Huszonhárom éve, mióta a közszolgálati televízió munkatársa vagyok, még nem fordult elő, hogy egy klub szabja meg, ki dolgozhat az MTV-nél és ki nem. Bízom benne, hogy ez a jövőben sem lesz másképp.
Siklósi Beatrix
*
(Emlékeztetőül: az ORTT Panaszbizottsága november 20-i Nyilatkozatában [ügyiratszám: 23-3-1856/2003] az alábbiakat állapította meg. "A Panaszbizottság véleménye szerint a panaszolt műsorszám a panaszos által megjelölt törvényi követelményeket nem sérti. (...) Ugyanakkor a panaszt megalapozottnak tekinti azon vitatható szerkesztői döntés vonatkozásában, hogy reflektáló kommentár és műsorbeli megalapozottság nélkül hangzott el az 1956-os magyar forradalom olyan interpretációja, amely alkalmas arra, hogy a magyar nemzet számos tagjának - adott esetben többségének - nemzeti érzékenységét jelentős mértékben sértse." - a szerk.)