2019. január 27., vasárnap

Tájékoztatás a BM Kabinetfőnöktől
1996. augusztus 13.


Dr. Gyekiczki András Úrnak
BM Kabinetfőnök
Tisztelt Kabinetfőnök Úr!
A Népszabadság 1996. július 27-ei számában "A magzat ára" címmel közleményt jelentetett meg. A Nyilvánosság Klub Ügyvivő Testületének az a feltételezése, hogy a cikk nyomozati szakban készült kihallgatási jegyzőkönyvön alapul, ha ugyan nem egy konkrét jegyzőkönyv némileg eltorzított mása. Amennyiben a feltételezés helytálló, a Nyilvánosság Klubnak kötelessége a személyiségi jog megsértésével, illetve a közirat illetéktelen nyilvánosságra kerülésével kapcsolatban fellépni.
Minthogy az Ügyvivő Testület messzemenően tiszteletben tartja a vonatkozó törvényeket és hatályos jogszabályokat, saját maga nem kérheti a betekintést az inkriminált jegyzőkönyvbe. Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk Kabinetfőnök Úrhoz, hogy hivatali hatáskörével élve vesse össze a jegyzőkönyvet a cikkel és eredményéről tájékoztassa az Ügyvivő Testületet.
Budapest, 1996. augusztus 13.
Tisztelettel:
a Nyilvánosság Klub Ügyvivő Testülete nevében:
Kenedi János

*************
BELÜGYMINISZTÉRIUM
KABINETFŐNÖK
Szám: 11-378/1996.
Kenedi János úrnak,
Nyilvánosság Klub
Budapest Villányi u. 43/45.
1118
Tisztelt Kenedi Úr!
A Nyilvánosság Klub Ügyvivő Testületének beadványa nyomán felkértem az országos rendőr-főkapitány urat, hogy vesse össze a "Magzat ára" című újságcikkben foglalt állításokat a kihallgatási jegyzőkönyvekkel.
A rendőr-főkapitányi vizsgálat eredményéről az alábbi tájékoztatást kaptam:
Az ORFK Központi Bűnüldözési Igazgatósága Vizsgálati Főosztálya 7/1996. bü. szám alatt eljárást folytat, a Btk. 193. § (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés d.) pontja szerint minősülő családi állás megváltoztatás bűntettének alapos gyanúja miatt Gáti Mariann és társai ellen.
A nyomozás adatai szerint az Amerikai Egyesült Államokban élő Gáti Mariann magyarországi társaival együttműködve terhes, vagy terhességre vállalkozó nőket szerveztek be arra, hogy születendő gyermeküket anyagi ellenszolgáltatás fejében, - a magyar családjogi törvény előírásait megkerülve - külföldön szüljék meg, és a szervezők által megjelölt személyeknek adják örökbe. A nyomozás során még 1996. júniusában megállapítást nyert, hogy a gyanúsítottak több terhes nő kiutaztatását szervezték meg július és október közötti időszakra.
A rendőrség által felderített adatok alapján került sor 1996. július 9-én Balogh Rezső tanúkénti kihallgatására, aki elmondta, hogy 1995. decemberében beszélt dr. Czeizel Endrével, és megállapodtak abban, hogy 1996. augusztusa körül születendő gyermekének anyagi ellenszolgáltatás fejében történő örökbefogadásában közreműködik. Dr. Czeizel később - a rendőrségi eljárás és a sajtóban megjelent cikkek hatására - közvetítői tevékenységét lemondta.
Baloghné Mezei Tünde tanúkénti kihallgatására 1996. augusztus 26-án - szülését követően - került sor, és megtörtént Balogh Rezső tanú ismételt kihallgatása. Vallomásaikban ekkor nyilatkoztak először az 1995. szeptember 19-én megszületett gyermekük magyarországi örökbeadásának körülményeivel kapcsolatosan, amit "A magzat ára" című újságcikk részletesen ismertetett.
A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapítható, hogy a folyamatban lévő büntetőeljárás iratai és az 1996. július 27-én a Népszabadságban megjelent cikk között lényeges tartalmi különbségek találhatók.
Ebből az következik, hogy az újságcikk nem a jegyzőkönyvek alapján készült.
Az országos rendőrfőkapitány úr vizsgálati jelentése szerint az adott üggyel kapcsolatosan - eltekintve az MTI-nek adott rövid sajtóközleménytől - tájékoztatást a rendőrség ezidáig nem adott ki.
Budapest, 1996. október 24.
Tisztelettel:

dr. Gyekiczki András