2019. január 27., vasárnap

Tiltakozás
1994. január 21.

A Nyilvánosság Klub nem hagyhatja tiltakozó szó nélkül az elektronikus sajtóban eltervezett és már végrehajtott politikai tisztogatásokat. Nemcsak azért, mert a rádió és a televízió vezetőségének intézkedései folyamatosan veszélyeztetik a közszolgálati tájékoztatás függetlenségét, pártatlanságát. Arra is kötelességünk felhívni a figyelmet, hogy az ötvenes évek adminisztratív beavatkozásait felidéző intézkedések a kormány 2063/1993. számú határozatán alapulnak. A "racizás" fogalmát a december 31-i kormányhatározat "létszámgazdálkodás-ésszerűsítések"-nek nevezi, ám a fogalmak újrakeresztelése mit sem változtat az intézkedések tartalmán. A szerkesztőségek és alkotóműhelyek vezetőit azzal kényszerítik az elbocsátások végrehajtására, hogy ettől teszik függővé munkakörük meghagyását. Listákat állítanak össze, melyek a Magyar Rádió alkotói közösségét a fenyegetettség helyzetébe hozzák. A kinevezések és elbocsátások szándékolt áttekinthetetlensége és önkényessége mindinkább megnehezíti a közszolgálati rádió feladatainak teljesítését.
A Magyar Televízióban, mint bebizonyosodott, hamis vádak alapján szüntették meg az Egyenleg hírműsorát, munkatársainak egy részét különböző ürügyekkel eltávolították, a pártatlan vizsgálatot megnehezítették, a leváltások és kinevezések politikai jellegével ugyancsak nyomást gyakorolnak azokra a munkatársakra, akik a választásokra készülő országban a független tájékoztatás kötelességét vállalják.
A Nyilvánosság Klub Monitor csoportjának havi jelentései bőségesen dokumentálják az elektronikus sajtóban kialakult helyzetet, a sajtószabadság sérelmére elkövetett torzításokat, ferdítéseket. A Nyilvánosság Klub ezúton fejezi ki szolidaritását a közszolgálati elektronikus sajtóban dolgozó munkatársakkal és felszólítja az illetékes kormányzati tényezőket a politikai tisztogatás megfékezésére. A Magyar Rádió és Televízió vezetőinek jelen intézkedései nem segíti elő a médiatörvény várható országgyűlési vitáját.

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete