2019. január 27., vasárnap

Tiltakozás a kolozsvári Szabadság főszerkesztőjének megbélyegzése miatt
1996. július 25.

Több mint egy hónapja színtere a kolozsvári Szabadság című napilap a Magyarok Világszövetsége körüli vitának. A román forradalom napjaiban szinte a semmiből életre keltett orgánum alapító főszerkesztője, Tibori Szabó Zoltán lapjában számos, az objektivitás kötelmeit maximálisan betartó tudósítás mellett csípős hangú cikkben kérdőjelezte meg az 1996-os júniusi, budapesti világtalálkozó egyik prominens hozzászólójának szavait, mely szerint az MVSZ lenne "a magyar nemzet hiteles képviselője". A főszerkesztő, megemlítve, hogy az MVSZ negyedik világtalálkozójáról "elég sokan hiányoztak", így azt legfeljebb "Egyes Magyarok Világkongresszusának" lehetne aposztrofálni, cikke végén a kijelentést "üres szópufogtatásnak", s "világméretű svihákságnak" nevezte.
A magát érintettnek érző MVSZ Erdélyi Társaságának elnöke négy nap múltán a cikk terjedelmét többszörösen meghaladó terjedelemben, Zola híres J' accuse! címét kölcsönvéve utasította vissza a főszerkesztő szavait, melynek a viszontmegtámadott helyet adott. A Szabadság című lap hasábjain ezt követően kibontakozó vitában pro és kontra álláspontok jelentek meg. A disputa július 16-án vett fordulatot, akkor ugyanis a Magyarok Világszövetsége Erdélyi Társaságának Védnöki Testülete (öt püspök és egy érseki helynök) közös ökumenikus nyilatkozatban bélyegezte meg a főszerkesztő "elvakult szemléletmódját", "valóságmegvetését" és (a román sajtó hangjához hasonlított) "szűnni nem akaró magyarellenességét". A nyilatkozatnak a Szabadság ugyancsak teljes terjedelmében helyet adott.
Mindaddig, amíg csupán a sajtó hasábjain folyt a bármily éles disputa is, a Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete nem érezte volna magát illetékesnek a megszólalásra, azonban a püspöki nyilatkozat megjelenése -, valamint a kolozsvári Szent Mihály plébániatemplomban az egyik aláíró, dr. Czirják Árpád érseki helynök által a cikknek prédikációban való megbélyegzése - óta Tibori Szabó Zoltánt nemcsak hogy minden eszközzel igyekeznek Kolozsvár egyetlen magyar nyelvű napilapjának éléről eltávolíttatni, de a főszerkesztő több halálos fenyegetést tartalmazó névtelen telefont is rögzített. A sajtó szabadsága és a véleményalkotás védelmében a Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete a megindított hajsza elleni tiltakozásának ad hangot és szolidaritásáról biztosítja a kolozsvári Szabadság című lap főszerkesztőjét.
A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Népszabadság a tiltakozásról


Népszabadság, 1996. július 27., szombat
A Nyilvánosság Klub tiltakozása
A Nyilvánosság Klub a véleményszabadság védelmében szolidaritásáról biztosította Tibori Szabó Zoltánt , a kolozsvári Szabadság című napilap főszerkesztőjét, és tiltakozott az őt ért támadások ellen.
Tibori Szabó számos, az objektivitás kötelmeit maximálisan betartó tudósítás mellett csípős hangú cikkben támadta a Magyarok Világszövetségét.
A magát érintettnek érző MVSZ Erdélyi Társaságának elnöke terjedelmes írásban utasította vissza a főszerkesztő szavait, melynek ő helyet adott. A lap hasábjain július 16-án a Magyarok Világszövetsége Erdélyi Társaságának Védnöki Testülete (öt püspök és egy érseki helynök) közös ökumenikus nyilatkozatban bélyegezte meg a főszerkesztő "elvakult szemléletmódját", "valóságmegvetését" és "szűnni nem akaró magyarellenességét". A nyilatkozatnak a Szabadság teljes terjedelmében helyt adott.
A Nyilvánosság Klubot a püspöki nyilatkozat megjelenése, valamint a kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplomban az egyik aláíró, dr. Czirják Árpád érseki helynök által a cikknek prédikációban való megbélyegzése késztette tiltakozásra, mert azóta Tibori Szabót minden eszközzel igyekeznek Kolozsvár egyetlen magyar nyelvű napilapjának éléről eltávolíttatni, s a főszerkesztő több halálos fenyegetést tartalmazó névtelen telefont is rögzített.
*
Tibori Szabó Zoltán a Népszabadság nak azt nyilatkozta, hogy valóban kapott fenyegetéseket, köztük olyat is, amelyben a szerkesztőséget fenyegették azzal, hogy ha nem tudják őt eltávolítani, akkor majd "mások" ezt elintézik, úgy, hogy nemcsak a laptól, Kolozsvárról is távoznia kell majd. Tibori Szabó elmondta, hogy emellett többen biztosították támogatásukról. Hozzátette azt is: ügye korábban az RMDSZ Szövetségi Egyeztető Tanácsában is napirenden volt. Tőkés László javaslatát, hogy a tanács ítélje el a Szabadság főszerkesztőjét, elutasították, sajtóügynek minősítve a problémát.
A főszerkesztő kifejtette: nagyon ritka, hogy valakit kiprédikáljanak a templomban, főként nem egyházi személyt. Úgy vélte, ez azért történhetett meg, mert az őt elítélők nincsenek még felkészülve a másféle vélemény elfogadására. Tibori Szabó szerint lapja munkatársait is sikerült bizonyos fokig megosztani az ügyben, vannak, akik véleményével nem értenek egyet, vannak, akik jobbnak látják, ha lemondana. Ám a főszerkesztő nem kíván távozni posztjáról.