2019. január 28., hétfő

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
2006. február 27.

A közeli napokban Magyarországra érkezik Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnöke. Az alulírott szervezetek képviselőiként arra szeretnénk Önt kérni, hogy mint vendéglátó, mint hazánk, az Európai Unió tagállama miniszterelnöke járjon közbe elvbarátaink, kollégáink: oroszországi jogvédők ügyében, akik megítélésünk és a nemzetközi közvélemény megítélése szerint az utóbbi időben jogsértések, méltatlan gyanúsítások áldozataivá váltak.
Január 22-én és 23-án több orosz televíziós csatorna, nemzetbiztonsági forrásokra, az FSZB adataira hivatkozva azt közölte, hogy azok a külföldi, nevezetesen brit diplomaták, akik kapcsolatban állnak a jogvédő szervezetekkel valójában hírszerző tevékenységet folytatnak. A híradás azt sugallta, hogy a jogvédő szervezetek, amelyek rendszeresen nyilvánosságra hozzák az állami szervek által elkövetett jogsértéseket, valójában külföldi titkosszolgálatokkal működnek együtt .A lejáratási kampány célpontjában álló szervezetek között van a Moszkvai Helsinki Csoport, a Nyizsnyij Novgorod-i Bizottság a Kínzás Ellen, a Demokrácia és az Emberi Jogok Központja és az Eurázsia Alapítvány. A Moszkvai Helsinki Csoport 1976-ban alakult azzal a céllal, hogy nyomon kövesse, miképp érvényesülnek a gyakorlatban azok az emberi jogok, amelyeknek a tiszteletben tartására a szovjet kormány a Helsinki Záróokmány aláírásakor kötelezettséget vállalt. A csoport alapítóját, Jurij Orlovot a Szovjetunió elleni izgatásért hét évi kényszermunkára, Anatolij Scsaranszkijt kémkedés koholt vádjával tizenhárom évi börtönre ítélték, Ludmilla Alekszejevát, a Moszkvai Helsinki Csoport jelenlegi elnökét arra kényszeríttették, hogy hagyja el a Szovjetuniót. (Jurij Orlov és Ludmilla Alekszejeva nemrégiben Budapesten járt egy emberi jogi konferencia vendégeként.) Tizenöt évvel ezelőtt joggal bíztunk abban, hogy a jogfosztás, a terror, az elnyomás évtizedei véget értek, hogy Oroszország a világ egyik legnagyobb és legerősebb demokráciája lesz. A mostani események azonban kísértetiesen emlékeztetnek arra, ami harminc évvel ezelőtt történt az emberi jogok védelmezőivel.
A januárban indult lejárató kampány egy átfogó és veszedelmes intézkedéssorozat része. A múlt év december 23-án az orosz törvényhozás alsóháza, a Duma olyan törvényt fogadott el, amely lényegében szoros állami ellenőrzés alá helyezi a civil, nem-kormányzati szervezeteket. Bár az Európa Tanács kritikus véleményének, az Európai Unió szakértői bírálatának hatására s jogszabály szövege némileg változott, a törvény továbbra is felhatalmazza a hatóságokat, hogy általánosságban körülírt okokra hivatkozva, mérlegelési jogkörükben megtagadhassák a civil szervezetek bejegyzését, megfigyelőket küldhessenek megbeszéléseikre, és ellenőrizzék terveiket, költségvetésüket. A törvényt Putyin elnök január 17-én írta alá, és az április 10-én hatályba lép. Ezzel megnyílik az út, hogy a hatóságok betiltsák, illegalitásba szorítsák a jogvédő szervezeteket, tönkre téve azt a hatalmas munkát, amelyet e szervezetek az elmúlt tizenöt évben végeztek annak érdekében, hogy az orosz emberek megismerjék a mindenkit megillető szabadságjogokat, és élni kezdjenek velük.
Az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 1998. december 9-én elfogadott Nyilatkozata a jogvédőkről kimondja: "Mindenkinek joga van arra, hogy egyénileg, vagy másokkal társulva előmozdítsa az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelmét, s erőfeszítéseket tegyen érvényesülésük érdekében mind nemzeti, mind nemzetközi szinten" (1. cikk). Az államnak pedig - így a Nyilatkozat 12. cikke - kötelessége, hogy védelmezze a jogvédőket "bármiféle erőszak, fenyegetés, bosszú, de facto vagy de jure hátrányos megkülönböztetés, vagy egyéb önkényeskedés ellen". Az új oroszországi törvény ellentétben áll az ENSZ határozatával.
Miniszterelnök úr!
Tisztában vagyunk vele, hogy a magyar kormánynak nincsenek hatékony eszközei az orosz kormányzat befolyásolására. Úgy véljük azonban, mind érdekeinek, mind a tisztesség megköveteli, hogy tárgyalásaik során jelezze, a magyar társadalom történelmi tapasztalatai birtokában mélységes rosszallással követi nyomon a demokratikus jogok szűkítését az Oroszországi Föderációban, és szolidáris azokkal a bátor emberekkel, akik - mint elődeik harminc évvel ezelőtt - ismét kiállnak az ember jogaiért és szabadságáért.
Fodor Márk
Amnesty International Magyarország
Majtényi László
Eötvös Károly Közpolitikai Kht.
Kőszeg Ferenc
Magyar Helsinki Bizottság
Bodrogi Bea
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI)
Horváth Aladár
Roma Polgárjogi Alapítvány
Dénes Balázs
Társaság a Szabadságjogokért
A Nyilvánosság Klub
ügyvivő testülete