2019. január 28., hétfő

Vádhatóságok ne kíméljenek! Ide lőjetek!
2006. május 31.

A Fővárosi Főügyészség a Fővárosi Bíróság elnökének feljelentése alapján rágalmazás vétsége miatt vádiratot nyújtott be a Munkáspárt hét elnökségi tagja ellen. A vád tárgya a Munkáspárt elnökségnek az a véleménye, amely szerint a Fővárosi Bíróság egy korábbi döntése "politikai ítélet". Alulírottak büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy annak az indítványozónak és vádhatóságnak, aki, illetve amely egy közügyben megfogalmazott véleményt büntető eljárás tárgyává tesz, fogalma nincs a véleménynyilvánítás alkotmányos jogáról, szakmája elemi szabályairól. Állunk az újabb feljelentés elébe.
A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete