2019. január 28., hétfő

Van-e választása a Magyar Rádió elnökének?
2003. szeptember 28.

A Nyilvánosság Klub felszólítja Kondor Katalint: mindaddig ne gyakorolja munkáltatói jogait és ne éljen a Magyar Rádió Rt. elnöki hatalmával, ameddig nem képes hitelt érdemlően bizonyítani a néhai Állambiztonsági Szolgálattól való érintetlenségét! E közfeladatok ellátására ugyanis csak akkor alkalmas, csak akkor érdemli ki a köz bizalmát, ha "az államélet áttetszhetőségét" szolgálja. Ezt a követelményt állította fel az Alkotmánybíróság az 1994. évi XXIII. törvényről (az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről) szóló határozatában.
Bár ezt a törvényt mind az átvilágítandók személyi körét, mind a politikai rendőrség iratállományának megismerhetőségét illetően többször is módosította az országgyűlés az elmúlt évtizedben, az alapelv mitsem változott: a Magyar Rádió elnöke csakis olyan közéleti szereplő lehet, aki múltjával nem zsarolható, politikai tárgyilagosságát személyes érdekei nem befolyásolják.
Márpedig 2003. szeptember 26-ától, attól a naptól kezdve, hogy a Népszava nyilvánosságra hozta a Kondor Katalin beszervezését igazoló hálózati kartont, a közrádió hírszerkesztését politikai nyomás alá helyezi az elnökasszony önigazolási kényszere. Míg a nyomtatott és elektronikus sajtó vezető belpolitikai híre Kondor Katalin 1974 és 1983 közti, dokumentummal megtámasztott viszonya a pártállam Állambiztonsági Szolgálatával, addig a közszolgálati rádió híreit a maga mentségével elfoglalt elnökasszony igényei szerint szerkesztik.
A Nyilvánosság Klub megköveteli, hogy az MR Rt. elnöke maga járjon utána a - szerinte rágalmazó - dokumentum hitelességének. Ne bízza az adófizetők pénzéből működtetett, erre a célra fel nem hatalmazott III/III-as ügynökbírák hivatalára saját feladatát, ne dezinformálja a közvéleményt a saját, téves ismereteiből származó véleményekkel. Mint gyakorló közszereplőnek és újságírónak, Kondor Katalinnak megvannak az eszközei saját multja tényeinek feltárásához.
Ha Kondor Katalin csakugyan rendelkezik demokratikus késztetéssel - ahogy azt gyakorta nyilatkozza -, legyen ő az első, aki a már egy évtizede közéleti hazudozáson alapuló törvényről kimondja az igazságot. Újságíróként leleplezheti a törvényt, amely őt kedvezményezetté és egyben a demokrácia tehertételévé tette.

A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete