Civil kurázsi díj


A Nyilvánosság Klub ügyvivő testülete Civil kurázsi díjat alapított azok számára, akik személyes kockázattól sem visszariadva, a nyilvánosság előtt lépnek fel az országos, vagy a helyi közélet valamely anomáliája ellen. A Civil kurázsi díj összegét a Nyilvánosság Klub mindenkori anyagi lehetőségei határozzák meg.
***
A díjat első alkalommal, 1991 szeptemberében, a Tilos Rádió kapta, mert volt mersze a formális jogsértést is vállalva polgári engedetlenséget tanúsítani egy alkotmánysértő helyzettel szemben. A harmadik éve tartó frekvencia-stop - még ha törvényes volna is - elfogadhatatlanul korlátozza a szabad véleménynyilvánítás mindenkit megillető jogát. Ezért a Tilos Rádió alapítói alkotmányos jogukkal éltek amikor megtagadták az engedelmességet és nem vetették magukat alá egy eleve törvénytelen és kilátástalan eljárásnak. A Tilos Rádió megjelenése ráirányította a figyelmet arra, hogy a készülő médiatörvénynek helyet kell biztosítania az alternatív programok számára is, mivel a közszolgálati és a kereskedelmi adók nem fogadják be valamennyi szubkultúra értékeit. Az odaítélt 30 ezer forint alternatív módon felhasználható akár sajtórendészeti bírság kifizetésére, akár elkobzás esetén új adóberendezés  vásárlására.
***
1993-ban, a díjat Láng Tamás nyerte el, amiért nyilvánosságra hozta Hankiss Elemér fegyelmi tárgyalásának jegyzőkönyvét a Telehír különszámában, a Vizsgálat egy minden gyanú felett álló polgár ügyében című kötetben. A dokumentumok publikálásával nemcsak azt bizonyította be, hogy semminemű államtitok nincs a vizsgálóbizottság által titkosnak minősített tárgyalás jegyzőkönyvében, de épp az államtitok és a személyiségi jog misztifikációjának leleplezésével a közvélemény előtt föltárta a médiumháború politikai manipulációjának természetét, a törvényhozókat pedig szembesítette a véleményszabadságot veszélyeztető kormányzati manőverezés technikáival.
***
1993 szeptemberében, a díjat azok a dabas-sári szülők és tanítók kapták, akik az oktatás világnézeti semlegességéért folytatott kűzdelmükben a nyilvánossághoz fordultak.
***
2000 májusában, a díjat dr. Simon Kornél orvosprofesszor úr és vele szolidáris kollégái , a Fejér Megyei Szent György Kórház II. számú belgyógyászati osztálya kardiológiai részlegének munkatársai - az osztály orvosai, műtősei, asszisztensei, ápolói és ápolónői - kapták, mert legjobb szakmai meggyőződésüknek megfelelően, a társadalom színe előtt, mindent megtettek azért, hogy megakadályozzanak egy elhibázottnak ítélt, a betegek érdekeit és a gyógyítás ügyét súlyosan veszélyeztető munkáltatói döntést. Igazukat utóbb a legmagasabb illetékes orvosi grémium, a Kardiológiai Szakmai Kollégium szakvéleménye s egy tragikus haláleset is alátámasztotta. Azoknak, akik a kórházi átszervezést ennek ellenére végrehajtották, s akik a döntés ellen végső fórumként a közvéleményhez "fellebbező" professzort nyilatkozatai miatt állásából elbocsátották, mindenekelőtt saját lelkiismeretükkel kell elszámolniuk. Simon Kornél és kollégái, akik a szabad véleménynyilvánítás alkotmányos jogával élve a tiltakozásnak egy szabad államban ismert úgyszólván valamennyi formáját igénybe véve megkíséreltek fellépni egy szakmailag vállalhatatlan, szenvtelen adminisztratív döntés ellen, ugyanakkor méltán elmondhatják: Dixi el salvavi animam meam.
Információ-visszatartás
***
2002 áprilisában, a díjat a Madzag Filmegylet kapta, amely a filmtörvény megalkotása érdekében bátor, szellemes, egyszersmind szakmai szolidaritást kifejező akciót rendezett a Bánk bán díszbemutatóján, az Uránia filmszínházban, amikoris 600 röpcédulát szórtak a politikai főkorifeusok ölébe. Az oklevél mellé - különdíjként - Kenedi Jánostól egy filmes dobozt is kapott a stáb, amelyben film helyett egy madzag kunkorodott. Ha már film nincs, legalább madzag van - reagált Török Ferenc filmrendező.
***
2006 januárjában, a díjat Weeber Tibor kapta, azért a több hónapja folytatott állhatatos küzdelemért, amelyet az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) munkatársaként végzett és végez.
2005 nyarán az OSZK-ban - a jogállami körülmények közötti legnagyobb - dokumentum-megsemmisítésre, eltűntetésre került sor. A nemzeti könyvtár állománya mintegy nyolcvan köbméternyi, a becslések szerint 80-100 ezer kisnyomtatvánnyal lett szegényebb. Csupa olyan, a könyvtárba eredetileg köteles példányként beérkezett pótolhatatlan értékű füzettel, amely a civil társadalom intézményes életét dokumentálta a dualizmus korától a sztálinizmus időszakáig.
A társadalomtörténet elleni súlyos merényletről értesülve Weeber Tibor, a közalkalmazotti tanács elnökeként és az intézmény presztízséért aggódó munkatársként, de legfőképpen a múlt értékeinek elherdálása miatt felháborodó civilként folyamatosan szót emelt a példátlan és indokolhatatlan pusztítás ellen.
***
2013 decemberében, a Nyilvánosság Klub Civil Kurázsi díjat adományoz Horváth Andrásnak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal volt dolgozójának, aki – saját egzisztenciáját és személyi biztonságát is kockára téve – bátran kiállt a nyilvánosság elé, hogy felhívja a figyelmet az évek óta következmények nélkül zajló áfacsalás-sorozatra. Horváth András – annak ellenére, hogy a jelenkori Magyarországon kialakult közállapotok egyre kevésbé kedveznek a közügyek,  közpénzek sorsát a demokratikus nyilvánosság elé táró közhivatalnoki, jogkövető magatartásnak, az egyetlen olyan eszközhöz folyamadott, amely segítségével esély lehet a nemzetgazdaságnak okozott hatalmas kár feltárására.
Horváth András nyilvánosságra hozta azt a megfigyelését, hogy a határokon átnyúló adócsaló hálózatok alapját olyan, valós gazdasági tevékenységet nem folytató kereskedőcégek képezik, amelyeket szervezett bűnözői hálózatok kifejezetten csalárd ügyletek lebonyolítása céljából működtetnek. Bár a cégek egy részénél valós ügyletek is keveredhetnek a csalárd ügyletekkel, az értékesítések túlnyomó része mögött jelentős, összességében ezermilliárd forintot is meghaladó költségvetési károkozás áll. Horváth András szerint a magyar adóhatóság tabuként kezeli ezeknek a nagy érdekérvényesítő képességgel rendelkező konglomerátumoknak a megkülönböztetés nélküli ellenőrzését; egy jól kiépített rendszer védi őket a NAV-on belül.